.

Cod COR asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)


Cod COR asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Cod COR: asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Cod COR: 243217 - asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)


Meseria de asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) face parte din grupa de baza: 2432 Specialisti in relatii publice.

Istoria meseriei de asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Meseria de asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) a luat nastere in anii '90, ca urmare a nevoii de a oferi suport administrativ si managerial pentru persoanele care ocupa pozitii de conducere. Acestia sunt responsabili pentru asigurarea unei bune comunicari intre directori si angajatii lor, precum si pentru oferirea de suport in luarea deciziilor. Asistentii directori/responsabili de functiune (studii superioare) sunt, de asemenea, responsabili pentru organizarea si coordonarea activitatilor si proiectelor, precum si pentru monitorizarea si raportarea rezultatelor. Acestia trebuie sa aiba cunostinte solide in domeniul administrativ si sa fie capabili sa lucreze in mod eficient si eficace. De asemenea, trebuie sa aiba abilitati de comunicare excelente si sa fie capabili sa lucreze in echipa.

Model fisa de post: asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Fisa de post pentru meseria de asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: asistent director/responsabil de functiune (studii superioare), cod COR 243217


Grupa de baza: 2432 Specialisti in relatii publice

Fisa de post pentru meseria de asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) include urmatoarele responsabilitati si cerinte:

Responsabilitati:

1. Asigurarea bunei functionari a departamentului sau a sectiei in care lucreaza, in conformitate cu politicile si procedurile companiei.

2. Asistarea directorului in planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor departamentului sau a sectiei.

3. Supervizarea si coordonarea activitatilor angajatilor din departamentul sau sectia sa.

4. Asigurarea respectarii standardelor de calitate si a politicilor de securitate si sanatate in munca.

5. Dezvoltarea si implementarea de politici si proceduri noi pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii departamentului sau a sectiei.

6. Asigurarea unei comunicari eficiente intre departamentul sau sectia sa si celelalte departamente sau sectii ale companiei.

7. Participarea la intalniri si sedinte de lucru cu directorul si cu alti membri ai echipei de conducere.

8. Asigurarea unei bune relatii cu clientii si furnizorii companiei.

Cerinte:

1. Studii superioare finalizate in domeniul de activitate al companiei.

2. Experienta relevanta in domeniul de activitate al companiei.

3. Cunostinte solide de management si de administrare a afacerilor.

4. Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa.

5. Capacitatea de a lua decizii rapide si de a rezolva problemele cu eficienta.

6. Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita.

7. Cunostinte solide de limba engleza.

8. Abilitati excelente de utilizare a calculatorului si a programelor de birou.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 24

  Subgrupa Majora 24

  Specialisti in domeniul administrativ-comercial

  Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

 • 243

  Grupa Minora 243

  Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice

  Specialistii in vanzari, marketing si relatii publice planifica, dezvolta, coordoneaza si implementeaza programe de diseminare a informatiei pentru a promova organizatiile, bunurile si serviciile si reprezinta companiile in activitatea de vanzare a unor game de produse si servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice si de tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 • COR

  Grupa de baza 2432 Specialisti in relatii publice

  Specialistii in relatii publice planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii.

 • COD

  COD COR 243217 - asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)