.

Cod COR auditor intern in sectorul public


Cod COR auditor intern in sectorul public

Cod COR: auditor intern in sectorul public

Cod COR: 241306 - auditor intern in sectorul public


Meseria de auditor intern in sectorul public face parte din grupa de baza: 2413 Analisti financiari.

Istoria meseriei de auditor intern in sectorul public

Meseria de auditor intern in sectorul public a fost introdusa in anii '30, ca parte a eforturilor de a asigura responsabilitatea financiara si de a preveni frauda. In anii '50, Congresul a adoptat legea privind auditul intern, care a stabilit standarde si responsabilitati pentru auditorii interni din sectorul public. In anii '70, Congresul a adoptat legea privind auditul intern, care a stabilit standarde si responsabilitati pentru auditorii interni din sectorul public. In anii '90, Congresul a adoptat legea privind auditul intern, care a stabilit standarde si responsabilitati pentru auditorii interni din sectorul public. In prezent, auditorii interni din sectorul public sunt responsabili pentru a asigura responsabilitatea financiara si prevenirea fraudelor, precum si pentru a furniza informatii si recomandari pentru imbunatatirea managementului si a operatiunilor.

Model fisa de post: auditor intern in sectorul public

Fisa de post pentru meseria de auditor intern in sectorul public


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: auditor intern in sectorul public, cod COR 241306


Grupa de baza: 2413 Analisti financiari

Titlul postului: Auditor Intern in Sectorul Public

Descrierea postului:

Auditorul intern in sectorul public este responsabil pentru evaluarea si imbunatatirea eficientei, eficacitatii si transparentei activitatilor si proceselor din cadrul organizatiilor publice. Acesta trebuie sa efectueze audituri interne, sa identifice riscurile si sa ofere recomandari pentru imbunatatirea proceselor si a sistemelor de control intern.

Responsabilitati:

- Efectuarea auditurilor interne in conformitate cu standardele si procedurile de audit interne
- Identificarea riscurilor si a deficientelor in procesele si sistemelor de control intern
- Evaluarea eficientei si eficacitatii activitatilor si proceselor organizatiei
- Furnizarea de recomandari pentru imbunatatirea proceselor si a sistemelor de control intern
- Monitorizarea implementarii recomandarilor si a progresului inregistrat
- Comunicarea cu managementul organizatiei si cu alte parti interesate cu privire la rezultatele auditurilor si la recomandarile formulate
- Participarea la dezvoltarea si actualizarea politicilor si procedurilor de audit intern
- Asigurarea respectarii standardelor si reglementarilor aplicabile in domeniul auditului intern

Cerinte:

- Studii superioare in domeniul contabilitatii, finantelor sau al managementului
- Experienta anterioara in audit intern sau intr-un domeniu relevant
- Cunostinte solide in domeniul contabilitatii si al finantelor publice
- Cunoasterea standardelor si procedurilor de audit intern
- Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa
- Capacitatea de a identifica riscuri si de a oferi recomandari pentru imbunatatirea proceselor si a sistemelor de control intern
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita
- Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat

Beneficii:

- Pachet salarial atractiv
- Oportunitati de dezvoltare profesionala si de avansare in cariera
- Mediu de lucru stimulant si dinamic
- Asigurare medicala privata
- Abonament la o sala de sport
- Program flexibil de lucru

Aceasta este o descriere generala a postului de Auditor Intern in Sectorul Public. Detaliile specifice ale postului pot varia in functie de organizatia si de sectorul in care se lucreaza.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 24

  Subgrupa Majora 24

  Specialisti in domeniul administrativ-comercial

  Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

 • 241

  Grupa Minora 241

  Specialisti in domeniul finantelor

  Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

 • COR

  Grupa de baza 2413 Analisti financiari

  Analistii financiari efectueaza analize cantitative ale informatiilor care afecteaza programele de investitii ale institutiilor publice sau private.

 • COD

  COD COR 241306 - auditor intern in sectorul public