.

Cod COR comandant port, flota


Cod COR comandant port, flota

Cod COR: comandant port, flota

Cod COR: 112002 - comandant port, flota


Meseria de comandant port, flota face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de comandant port, flota

Comandantul portului, sau comandantul flotei, este o profesie veche, care dateaza din vremurile antice. Primii comandanti portului au fost responsabili pentru navigarea, controlul traficului si securitatea portului. Acestea au fost responsabilitati importante, deoarece porturile erau principalele puncte de intrare si iesire pentru marfurile si produsele comerciale. in zilele noastre, comandantul portului sau al flotei este responsabil pentru navigarea, controlul traficului si securitatea portului. Acestea includ, de asemenea, responsabilitati precum planificarea si coordonarea activitatilor portuare, gestionarea traficului maritim, asigurarea securitatii si a bunurilor, precum si asigurarea conformitatii cu legile si reglementarile portuare. Comandantul portului sau al flotei trebuie sa aiba o intelegere profunda a legilor si reglementarilor portuare, precum si a procedurilor de navigare si de control al traficului. De asemenea, trebuie sa aiba cunostinte despre tehnologia moderna de navigare si control al traficului, precum si despre managementul portului.

Model fisa de post: comandant port, flota

Fisa de post pentru meseria de comandant port, flota


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: comandant port, flota, cod COR 112002


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Comandant Port, Flota:

Titlu post: Comandant Port, Flota

Descrierea postului:

Comandantul Port, Flota are responsabilitatea de a asigura siguranta si eficienta activitatilor portuare si maritime. Acesta are un rol crucial in coordonarea si supervizarea activitatilor portuare si maritime, inclusiv a personalului si a echipamentelor necesare.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Coordonarea si supervizarea activitatilor portuare si maritime, inclusiv a manipularii marfurilor si a echipamentelor de incarcare si descarcare a navelor
- Asigurarea respectarii normelor si procedurilor de siguranta portuara si maritima, inclusiv a normelor de navigatie si de siguranta a navigatiei
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor portuare si maritime in conformitate cu reglementarile si normele relevante
- Coordonarea cu autoritatile portuare si maritime si cu alte organizatii relevante pentru asigurarea respectarii reglementarilor si normelor de siguranta portuara si maritima si pentru identificarea si abordarea problemelor legate de acestea
- Responsabilitatea pentru gestionarea si dezvoltarea resurselor portuare si maritime, inclusiv a personalului si a echipamentelor necesare
- Asigurarea pregatirii si formarii profesionale adecvate a personalului implicat in activitatile portuare si maritime, inclusiv a formarii pentru situatii de urgenta
- Participarea la dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor companiei in domeniul portuar si maritim, inclusiv a celor referitoare la eficienta si economia porturilor si a transportului maritim.

Cerinte:

- Diploma de licenta in domeniul transportului maritim, inginerie navala sau un domeniu relevant
- Experienta anterioara adecvata in domeniul portuar si maritim
- Cunostinte solide in domeniul navigatiei maritime, a sistemelor de navigatie si control al traficului maritim, a legii marine si a reglementarilor de siguranta portuara si maritima
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului implicat in activitatile portuare si maritime, precum si de gestionare a situatiilor de urgenta
- Etica profesionala si integritate impecabila
- Capacitatea de a lua decizii rapide si de a aborda situatii neasteptate cu calm si eficienta
- Abilitati excelente de negociere si de coordonare a interactiunii cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Abilitati excelente de planificare si organizare la nivel local si regional.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Comandant Port, Flota. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112002 - comandant port, flota