.

Cod COR consilier actuar


Cod COR consilier actuar

Cod COR: consilier actuar

Cod COR: 212005 - consilier actuar


Meseria de consilier actuar face parte din grupa de baza: 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni.

Istoria meseriei de consilier actuar

Meseria de consilier actuar se refera la ocupatia profesionala care se ocupa de analiza si evaluarea riscurilor financiare si de asigurare. Acest domeniu a luat nastere in secolul al XVIII-lea, cand oamenii de stiinta au inceput sa se ocupe de matematica asigurarilor. Acest domeniu a evoluat in timp, devenind mai sofisticat si mai complex. Acum, consilierii actuarii sunt angajati in toate domeniile financiare, de la asigurari la investitii si pensii. Ei folosesc matematica si statisticile pentru a evalua riscurile si a oferi solutii de gestionare a acestora. De asemenea, consilierii actuarii ofera consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor si al investitiilor.

Model fisa de post: consilier actuar

Fisa de post pentru meseria de consilier actuar


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: consilier actuar, cod COR 212005


Grupa de baza: 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni

Titlul postului: Consilier Actuar

Scopul postului: Furnizarea de consultanta si suport tehnic pentru dezvoltarea si implementarea de strategii actuariale, precum si pentru interpretarea si utilizarea datelor actuariale.

Responsabilitati:

Analiza si interpretarea datelor financiare si actuale pentru a furniza consultanta si suport tehnic clientilor si echipei interne.
Dezvoltarea si implementarea de strategii actuariale pentru clientii companiei sau pentru a sprijini activitatile interne.
Analiza si evaluarea riscurilor actuale si viitoare si furnizarea de recomandari pentru gestionarea acestora.
Participarea la dezvoltarea de produse de asigurari si gestionarea acestora in ceea ce priveste aspectele actuariale.
Comunicarea si explicarea aspectelor actuariale clientilor si altor parti interesate, inclusiv managementului companiei si organismelor de reglementare.
Participarea la dezvoltarea si implementarea de proiecte specifice din domeniul actuarial.
Monitorizarea si raportarea evolutiilor din domeniul actuarial si furnizarea de recomandari pentru imbunatatirea strategiilor si proceselor actuale.
Colaborarea cu alte departamente si organizatii pentru a dezvolta si implementa solutii si strategii actuariale.
Asigurarea conformitatii cu normele si reglementarile in vigoare in domeniul actuarial.
Cerinte:

Diploma de licenta sau masterat in domeniul matematicii, statisticii, economiei sau alte discipline relevante.
Certificare actuariala sau in curs de obtinere a acesteia.
Experienta anterioara in domeniul actuarial, cu abilitati excelente in analiza si interpretarea datelor si dezvoltarea de strategii actuariale.
Cunostinte avansate de matematica, statistici, finante si economie, precum si a celorlalte discipline relevante.
Abilitati excelente de comunicare si prezentare, atat in scris, cat si oral, pentru a comunica concluziile si recomandarile in mod eficient.
Capacitatea de a lucra independent si in echipa pentru a atinge obiectivele proiectelor in termene stranse.
Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini in acelasi timp si de a prioritiza sarcinile in functie de importanta lor.
Cunoasterea reglementarilor si standardelor din domeniul actuarial si experienta in dezvoltarea acestora.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 21

  Subgrupa Majora 21

  Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

  Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

 • 212

  Grupa Minora 212

  Matematicieni, actuari si statisticieni

  Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si in alte stiinte.

 • COR

  Grupa de baza 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni

  Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.

 • COD

  COD COR 212005 - consilier actuar