.

Cod COR controlor financiar


Cod COR controlor financiar

Cod COR: controlor financiar

Cod COR: 121121 - controlor financiar


Meseria de controlor financiar face parte din grupa de baza: 1211 Conducatori in domeniul financiar.

Istoria meseriei de controlor financiar

Meseria de controlor financiar a existat de-a lungul istoriei, in diverse forme. in trecut, controlorii financiari au fost responsabili pentru verificarea conturilor si a documentelor financiare ale unei organizatii. Acest lucru a implicat verificarea conturilor bancare, a documentelor de inregistrare si a documentelor de plata. Controlorii financiari au fost, de asemenea, responsabili pentru verificarea si raportarea oricaror erori sau abateri de la standardele financiare. in prezent, controlorii financiari sunt responsabili pentru verificarea si raportarea activitatilor financiare ale unei organizatii. Acest lucru include verificarea conturilor bancare, a documentelor de inregistrare si a documentelor de plata, precum si verificarea si raportarea oricaror erori sau abateri de la standardele financiare. De asemenea, controlorii financiari sunt responsabili pentru asigurarea conformitatii cu legile si reglementarile financiare si pentru asigurarea unei bune practici financiare.

Model fisa de post: controlor financiar

Fisa de post pentru meseria de controlor financiar


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: controlor financiar, cod COR 121121


Grupa de baza: 1211 Conducatori in domeniul financiar

Iata o posibila fisa de post pentru un Controlor Financiar:

## Titlu post: Controlor Financiar

## Scopul postului:

Controlorul Financiar are responsabilitatea de a evalua si de a monitoriza performanta financiara a unei organizatii prin analizarea si interpretarea datelor financiare, precum si de a se asigura ca bilanturile contabile si rapoartele financiare sunt completate cu precizie si in conformitate cu standardele si reglementarile contabile. El/ea trebuie sa aiba cunostinte solide in domeniul finantelor si a reglementarilor fiscale, sa fie capabil sa interpreteze si sa explice datele financiare complexe si sa ofere solutii pentru imbunatatirea performantei financiare a organizatiei.

## Responsabilitati:

- Evaluarea performantei financiare a organizatiei prin analizarea si interpretarea datelor financiare;
- Identificarea si rezolvarea problemelor de performanta financiara, oferind solutii si strategii pentru imbunatatirea performantei financiare a organizatiei;
- Asigurarea integritatii datelor financiare si a bilanturilor contabile, in conformitate cu standardele si reglementarile contabile aplicabile;
- Furnizarea de informatii financiare si de instruire in domeniul finantelor, astfel incat toti angajatii sa inteleaga si sa respecte regulile si procedurile financiare ale firmei;
- Crearea si actualizarea de politici si proceduri financiare pentru a reflecta schimbarile in reglementarile si legile aplicabile;
- Mentinerea unui dialog constructiv cu auditorii interni si externi si cu alte parti interesate relevante;

## Cerinte:

- Studii superioare in Finante sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 5 ani de experienta in domeniul finantelor, cu o experienta semnificativa in analiza si interpretarea datelor financiare;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor si al legilor aplicabile privind finantele si fiscalitatea;
- Abilitati excelente de analiza si interpretare a datelor financiare, cu capacitatea de a identifica probleme si de a oferi solutii;
- Abilitati excelente de comunicare, negociere si relationare interdepartamentala in sectorul financiar;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Controlor Financiar, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de companie si de specificul industriei in care aceasta activeaza. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1211 Conducatori in domeniul financiar

  Conducatorii din domeniul financiar planifica, conduc direct si coordoneaza operatiunile financiare ale intreprinderii sau organizatiei, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducatorii altor departamente ori sectiuni.

 • COD

  COD COR 121121 - controlor financiar