.

Cod COR decan, rector, prorector, prodecan


Cod COR decan, rector, prorector, prodecan

Cod COR: decan, rector, prorector, prodecan

Cod COR: 112003 - decan, rector, prorector, prodecan


Meseria de decan, rector, prorector, prodecan face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de decan, rector, prorector, prodecan

Istoria meseriei de decan, rector, prorector si prodecan se intinde pe parcursul mai multor secole. Primul decan a fost numit in secolul al XIII-lea, in cadrul Universitatii din Bologna, Italia. Acesta avea responsabilitatea de a conduce si de a supraveghea activitatea academica a universitatii. in secolul al XV-lea, functia de rector a fost introdusa in cadrul universitatilor din Europa. Rectorul avea responsabilitatea de a conduce si de a supraveghea activitatea academica a universitatii, precum si de a reprezenta universitatea in relatiile externe. Prorectorul si prodecanul au fost introduse in secolul al XVIII-lea, ca parte a sistemului de conducere al universitatilor. Prorectorul avea responsabilitatea de a ajuta rectorul in conducerea si supravegherea activitatii academice, in timp ce prodecanul avea responsabilitatea de a ajuta decanul in acelasi scop.

Model fisa de post: decan, rector, prorector, prodecan

Fisa de post pentru meseria de decan, rector, prorector, prodecan


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: decan, rector, prorector, prodecan, cod COR 112003


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Decan, Rector, Prorector si Prodecan:

Titlu post:

- Decan (pentru facultati sau programe academice)
- Rector (pentru universitati)
- Prorector (pentru universitati)
- Prodecan (pentru facultati sau programe academice)

Descrierea postului:

Decanul, Rectorul, Prorectorul si Prodecanul au responsabilitatea de a gestiona si coordona activitatile academice si administrative ale facultatilor sau universitatilor. Acestia trebuie sa asigure calitatea educatiei si cercetarii si sa lucreze in colaborare cu membrii facultatii, studentii si alte departamente pentru a atinge obiectivele institutionale.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Coordonarea si supervizarea activitatilor academice si administrative ale facultatii sau universitatii
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor academice si administrative in conformitate cu reglementarile si standardele aplicabile
- Planificarea si coordonarea programele de studiu, cursurile si activitatile extra-curriculare pentru a asigura ca acestea sunt relevante si eficiente pentru nevoile studentilor si ale comunitatii academice
- Gestionarea si distribuirea resurselor institutionale, inclusiv a resurselor umane, financiare si a resurselor materiale, cum ar fi echipamentul si facilitatile
- Asigurarea formarii profesionale adecvate a personalului academic si administrativ si dezvoltarea si implementarea programelor de dezvoltare profesionala si continua
- Asigurarea unui climat academic pozitiv si a unei culturi de invatare prin dezvoltarea si implementarea programelor de mentorat si de consultanta academica pentru studenti
- Coordonarea cu alte departamente si organizatii pentru a promova educatia, cercetarea si dezvoltarea comunitatii academice.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv
- Experienta anterioara adecvata in domeniul academic si administrativ
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului academic si administrativ, precum si de gestionare a situatiilor de conflicte
- Cunostinte solide in domeniul educatiei si al cercetarii, inclusiv a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Decan, Rector, Prorector si Prodecan. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112003 - decan, rector, prorector, prodecan