.

Cod COR director control risc


Cod COR director control risc

Cod COR: director control risc

Cod COR: 112016 - director control risc


Meseria de director control risc face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director control risc

Meseria de director control risc a luat nastere in anii '90, ca raspuns la nevoia de a gestiona riscurile asociate cu activitatile financiare si de afaceri. Acest rol a devenit din ce in ce mai important in ultimii ani, in special in contextul crizei financiare globale. Directorul control risc este responsabil pentru identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor asociate cu activitatile financiare si de afaceri ale unei organizatii. Acesta poate avea responsabilitati variate, inclusiv monitorizarea si evaluarea riscurilor, implementarea de politici si proceduri de control, precum si asigurarea conformitatii cu reglementarile si standardele. Acesta poate, de asemenea, sa ofere consultanta si sa faca recomandari pentru a reduce riscurile si a asigura o gestionare adecvata a acestora.

Model fisa de post: director control risc

Fisa de post pentru meseria de director control risc


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director control risc, cod COR 112016


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director de Control al Riscului:

Titlu post: Director de Control al Riscului

Descrierea postului:

Directorul de Control al Riscului are responsabilitatea de a identifica, evalua si gestiona riscurile organizatiei, asigurand ca acestea sunt in conformitate cu politicile si procedurile interne si cu reglementarile externe aplicabile. Directorul de Control al Riscului trebuie sa dezvolte si sa implementeze planuri adecvate pentru a minimiza impactul riscurilor asupra afacerii si pentru a promova o cultura a gestionarii riscurilor in organizatie.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor organizatiei, a caror gestionare poate fi necesara pentru protejarea activelor si a reputatiei organizatiei
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscurilor, care sa fie conforme cu reglementarile externe, practicile de afaceri si obiectivele strategice ale organizatiei
- Asigurarea ca se efectueaza o evaluare adecvata a riscurilor pentru toate operatiunile si proiectele noi, precum si pentru toate modificarile semnificative aduse operatiunilor existente
- Dezvoltarea si furnizarea de informatii si instruire pentru personalul organizatiei cu privire la identificarea si gestionarea riscurilor
- Mentenanta unui sistem de raportare si informare eficient, care sa permita identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in timp util
- Elaborarea si implementarea de planuri de management al crizelor pentru situatii de urgenta
- Coordonarea cu diferite departamente si parti interesate in vederea identificarii si gestionarii riscurilor
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de control al riscului.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv, cum ar fi managementul riscului, finante sau administrarea publica
- Experienta anterioara adecvata in identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor, cu o experienta semnificativa in dezvoltarea de politici si proceduri de gestionare a riscurilor
- Cunostinte solide in domeniul de activitate al organizatiei si a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director de Control al Riscului. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112016 - director control risc