.

Cod COR director de program


Cod COR director de program

Cod COR: director de program

Cod COR: 112013 - director de program


Meseria de director de program face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director de program

Meseria de director de program a luat nastere in anii '90, cand industria de divertisment a inceput sa se extinda. Acestia sunt responsabili pentru planificarea, organizarea si implementarea programelor de divertisment, precum si pentru coordonarea echipelor de productie si de distributie. Directorii de program trebuie sa fie creativi si sa aiba abilitati de comunicare excelente, precum si cunostinte solide despre industria de divertisment. Ei trebuie sa fie capabili sa lucreze cu bugete limitate si sa se asigure ca programul lor se desfasoara in mod eficient si eficace. De-a lungul anilor, meseria de director de program a evoluat, devenind mai sofisticata si mai complexa. Acestia sunt acum responsabili pentru gestionarea unor proiecte de divertisment de dimensiuni mari si pentru coordonarea echipelor de productie si distributie.

Model fisa de post: director de program

Fisa de post pentru meseria de director de program


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director de program, cod COR 112013


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director de Program:

Titlu post: Director de Program

Descrierea postului:

Directorul de Program are responsabilitatea de a planifica, coordona si superviza un program sau un ansamblu de programe sau proiecte, asigurand respectarea termenelor limita si a bugetelor alocate. Directorul de Program trebuie sa asigure dezvoltarea si implementarea planurilor si strategiilor adecvate pentru a atinge obiectivele programului si a imbunatati performanta acestuia.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Planificarea, coordonarea si supervizarea unui program sau ansamblu de programe sau proiecte, asigurand respectarea termenelor limita si a bugetelor alocate
- Dezvoltarea si implementarea planurilor si strategiilor adecvate pentru a atinge obiectivele programului si a imbunatati performanta acestuia
- Identificarea si evaluarea oportunitatilor de imbunatatire a programelor existente si dezvoltarea si implementarea de noi programe sau proiecte
- Monitorizarea respectarii reglementarilor si standardelor aplicabile si raportarea acestora catre autoritatile competente
- Gestionarea si distribuirea resurselor necesare pentru programul sau proiectul respectiv, inclusiv a resurselor financiare, umane si materiale
- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii eficiente cu partenerii si alte organizatii relevante
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de planificare si supervizare a programelor sau proiectelor.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv, cum ar fi managementul de proiecte, educatie sau sanatate publica
- Experienta anterioara adecvata in managementul si coordonarea programelor sau proiectelor
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide in domeniul de activitate al programului sau a proiectului si a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director de Program. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112013 - director de program