.

Cod COR director de societate comerciala agricola


Cod COR director de societate comerciala agricola

Cod COR: director de societate comerciala agricola

Cod COR: 112031 - director de societate comerciala agricola


Meseria de director de societate comerciala agricola face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director de societate comerciala agricola

Meseria de director de societate comerciala agricola a existat de-a lungul istoriei, incepand cu secolul al XVIII-lea. In acea perioada, agricultura a fost una dintre principalele surse de venit pentru multi oameni. Directorii de societati comerciale agricole au fost responsabili pentru gestionarea activitatilor agricole si pentru asigurarea unei productii adecvate. Acestia au fost responsabili pentru alegerea si implementarea tehnicilor agricole adecvate, precum si pentru gestionarea resurselor financiare si umane. In prezent, directorii de societati comerciale agricole sunt responsabili pentru gestionarea activitatilor agricole si pentru asigurarea unei productii adecvate, precum si pentru implementarea tehnologiilor moderne si a practicilor agricole durabile. Acestia sunt, de asemenea, responsabili pentru gestionarea resurselor financiare si umane si pentru asigurarea unei productii adecvate.

Model fisa de post: director de societate comerciala agricola

Fisa de post pentru meseria de director de societate comerciala agricola


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director de societate comerciala agricola, cod COR 112031


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru un Director de Societate Comerciala Agricola:

## Titlu post: Director de Societate Comerciala Agricola

## Scopul postului:

Directorul de Societate Comerciala Agricola are responsabilitatea de a conduce si de a supraveghea activitatile de productie si de vanzare ale organizatiei agricole. El/ea ar trebui sa aiba o buna intelegere a proceselor agricole, a pietei si sa poata coordona eficient echipele agricole.

## Responsabilitati:

- Definirea si implementarea strategiei si a planului de afaceri al societatii agricole;
- Gestionarea resurselor societatii agricole, inclusiv a personalului, a bugetului si a activelor agricole;
- Supervizarea activitatilor de productie agricola si asigurarea respectarii standardelor de calitate si performanta;
- Identificarea si gestionarea riscurilor si a oportunitatilor de afaceri in domeniul agricol;
- Identificarea si dezvoltarea de parteneriate strategice cu alte companii sau organizatii, pentru a creste afacerea si a imbunatati performanta societatii agricole;
- Supervizarea comunicarii si relationarii cu clientii si cu furnizorii de produse agricole;
- Asigurarea respectarii legilor si reglementarilor in vigoare, inclusiv a politicilor de mediu si sanatate si securitate la locul de munca in sectorul agricol.

## Cerinte:

- Studii superioare in domeniul agricol sau al managementului, cu un masterat/doctorat reprezentand un avantaj;
- Cel putin 5 ani de experienta intr-un rol similar de conducere in sectorul agricol sau intr-un mediu de afaceri complex;
- Abilitati excelente de leadership, cu capacitatea de a motiva angajatii si de a gestiona cu succes o echipa agricola;
- Abilitati excelente de comunicare, negociere si relationare interdepartamentala in sectorul agricol;
- Abilitati excelente de planificare, organizare si prioritizare a sarcinilor agricole;
- Orientare spre rezultate, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor in sectorul agricol;
- Experienta in dezvoltarea si implementarea de strategii de afaceri si in gestionarea proiectelor complexe in sectorul agricol;
- Cunostinte temeinice in domeniul financiar, contabil si juridic in sectorul agricol.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Director de Societate Comerciala Agricola, si responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de societatea agricola si de specificul industriei agricole in care aceasta activeaza. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile societatii agricole si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112031 - director de societate comerciala agricola