.

Cod COR director/director adjunct, inspector-sef


Cod COR director/director adjunct, inspector-sef

Cod COR: director/director adjunct, inspector-sef

Cod COR: 112019 - director/director adjunct, inspector-sef


Meseria de director/director adjunct, inspector-sef face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director/director adjunct, inspector-sef

Meseria de director/director adjunct, inspector-sef a existat de-a lungul istoriei, cu o evolutie in functie de nevoile si cerintele societatii. in trecut, aceasta pozitie a fost ocupata de persoane cu autoritate si responsabilitate, care au fost responsabile de luarea deciziilor si de implementarea acestora. Aceste persoane au fost responsabile de gestionarea resurselor si de asigurarea unei bune functionari a organizatiei. in prezent, aceasta pozitie implica o mare responsabilitate si presupune cunostinte si abilitati in domeniul managementului, al comunicarii si al relatiilor interpersonale. Directorii/directorii adjuncti, inspectorii-sefi sunt responsabili de asigurarea unei bune functionari a organizatiei si de implementarea strategiilor si politicilor acesteia.

Model fisa de post: director/director adjunct, inspector-sef

Fisa de post pentru meseria de director/director adjunct, inspector-sef


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director/director adjunct, inspector-sef, cod COR 112019


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director/Director adjunct, Inspector-sef:

Titlu post: Director/Director adjunct, Inspector-sef

Descrierea postului:

Directorul/Directorul adjunct, Inspector-sef are responsabilitatea de a coordona si de a superviza activitatile de inspectie pentru a asigura conformitatea cu reglementarile si politicile interne si externe. Inspectorul sef trebuie sa dezvolte si sa implementeze planuri adecvate pentru a asigura ca toate activitatile de inspectie sunt efectuate in mod eficient si eficace.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Coordonarea si supervizarea activitatilor de inspectie pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile si politicile interne si externe
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor adecvate pentru a asigura ca toate activitatile de inspectie sunt efectuate in mod eficient si eficace
- Asigurarea ca inspectiile sunt efectuate in conformitate cu standardele de calitate stabilite si ca rapoartele de inspectie sunt precise si complete
- Identificarea si evaluarea riscurilor pentru obiectivele organizatiei si dezvoltarea de planuri adecvate pentru a minimiza impactul acestora
- Furnizarea de informatii si instruire pentru personalul organizatiei cu privire la identificarea si gestionarea riscurilor
- Mentenanta unui sistem de raportare si informare eficient, care sa permita identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in timp util
- Dezvoltarea si furnizarea de informatii cu privire la inspectiile efectuate si la eficienta activitatilor de inspectie
- Elaborarea si implementarea planurilor de management al crizei pentru situatii de urgenta
- Coordonarea cu diferite departamente si parti interesate in vederea identificarii si gestionarii riscurilor
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de inspectie.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv, cum ar fi managementul de afaceri, controlul riscului sau administrarea publica
- Experienta anterioara adecvata in coordonarea si managementul activitatilor de inspectie, cu o experienta semnificativa in dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor de inspectie
- Cunostinte solide despre reglementarile si standardelor aplicabile in domeniul de activitate al organizatiei
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director/Director adjunct, Inspector-sef. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112019 - director/director adjunct, inspector-sef