.

Cod COR director general regie autonoma


Cod COR director general regie autonoma

Cod COR: director general regie autonoma

Cod COR: 112014 - director general regie autonoma


Meseria de director general regie autonoma face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director general regie autonoma

Regia Autonoma (RA) a fost fondata in anul 1864, in Romania, ca o entitate guvernamentala responsabila pentru administrarea si gestionarea unor bunuri si servicii publice. in anii urmatori, RA a devenit una dintre cele mai importante institutii publice din tara, responsabila pentru administrarea si gestionarea unor bunuri si servicii publice precum transportul public, energia electrica, apa si canalizarea, telecomunicatiile si altele. Meseria de director general al RA a fost creata in anul 1864, cand a fost fondata institutia. Directorul general al RA este responsabil pentru gestionarea si administrarea tuturor activitatilor si serviciilor oferite de RA. Acesta trebuie sa asigure o buna gestionare a resurselor si sa se asigure ca toate activitatile si serviciile oferite de RA sunt eficiente si eficace. Directorul general al RA trebuie sa se asigure ca toate activitatile si serviciile oferite de RA sunt in conformitate cu legislatia si reglementarile in vigoare. De asemenea, acesta trebuie sa se asigure ca RA ofera servicii de calitate si ca toate activitatile si serviciile oferite de RA sunt in conformitate cu standardele si cerintele clientilor.

Model fisa de post: director general regie autonoma

Fisa de post pentru meseria de director general regie autonoma


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director general regie autonoma, cod COR 112014


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director General al unei Regii Autonome:

Titlu post: Director General al unei Regii Autonome

Descrierea postului:

Directorul General al unei Regii Autonome are responsabilitatea de a conduce si gestiona afacerile si operatiunile regiei, cu scopul de a atinge obiectivele de afaceri si de a maximiza eficienta si performanta organizatiei. Directorul General trebuie sa asigure dezvoltarea si implementarea politicilor si strategiilor adecvate pentru a imbunatati performanta regiei si a promova cresterea si dezvoltarea acesteia.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Conducerea si supervizarea activitatilor si operatiunilor regiei pentru a atinge obiectivele de afaceri si de a maximiza eficienta si performanta organizatiei
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si strategiilor adecvate pentru a imbunatati performanta regiei si a promova cresterea si dezvoltarea acesteia
- Gestionarea si distribuirea resurselor necesare pentru operatiunile regiei, inclusiv a resurselor financiare, umane si materiale
- Identificarea si evaluarea oportunitatilor de afaceri si dezvoltarea planurilor si strategiilor corespunzatoare pentru a capitaliza pe acestea
- Monitorizarea respectarii reglementarilor si standardelor aplicabile in domeniul de activitate al regiei
- Coordonarea cu diferite departamente si parti interesate, inclusiv angajatii, clientii, furnizorii, actionarii si alte organizatii relevante
- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii eficiente cu clientii, partenerii si alte organizatii relevante
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de conducere si gestionare a afacerilor.
- Asigurarea dezvoltarii si implementarii programelor de formare profesionala si continua pentru angajatii regiei

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv, cum ar fi managementul de afaceri, finante sau administrarea publica
- Experienta anterioara adecvata in managementul de afaceri, cu o experienta semnificativa in conducerea si coordonarea operatiunilor si a proiectelor de afaceri
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide in domeniul de activitate al regiei si a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director General al unei Regii Autonome. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112014 - director general regie autonoma