.

Cod COR director societate comerciala


Cod COR director societate comerciala

Cod COR: director societate comerciala

Cod COR: 112004 - director societate comerciala


Meseria de director societate comerciala face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de director societate comerciala

Meseria de director al unei societati comerciale a existat de cand lumea. in trecut, directorii erau responsabili pentru gestionarea afacerilor si a operatiunilor comerciale ale unei companii. Acest lucru includea responsabilitati precum planificarea si implementarea strategiilor de afaceri, gestionarea finantelor, angajarea si mentinerea personalului, dezvoltarea produselor si serviciilor si asigurarea unei bune relatii cu clientii. in prezent, directorii de societati comerciale sunt responsabili pentru toate aceste responsabilitati, dar, de asemenea, sunt responsabili pentru asigurarea conformitatii cu reglementarile si legile in vigoare. De asemenea, ei sunt responsabili pentru asigurarea unei bune comunicari in interiorul companiei si pentru asigurarea unei bune reputatii a companiei in comunitate.

Model fisa de post: director societate comerciala

Fisa de post pentru meseria de director societate comerciala


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: director societate comerciala, cod COR 112004


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director Societate Comerciala:

Titlu post: Director Societate Comerciala

Descrierea postului:

Directorul Societate Comerciala are responsabilitatea de a gestiona si coordona activitatile operationale si strategice ale unei companii, cu scopul de a atinge obiectivele financiare, operationale si strategice ale acesteia. Directorul Societate Comerciala trebuie sa asigure dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor adecvate pentru a mentine eficienta si profitabilitatea companiei.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Coordonarea si supervizarea activitatilor operationale si strategice ale companiei
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor pentru a asigura bunastarea financiara si operationala a companiei
- Gestionarea si distribuirea resurselor institutionale, inclusiv a resurselor umane, financiare si a resurselor materiale, cum ar fi echipamentul si facilitatile
- Asigurarea formarii profesionale adecvate a personalului si dezvoltarea si implementarea programelor de dezvoltare profesionala si continua
- Monitorizarea performantelor financiare si operationale ale companiei si raportarea acestora catre consiliul de administratie si investitori
- Identificarea si evaluarea oportunitatilor de afaceri si dezvoltarea planurilor strategice pentru a capitaliza pe acestea
- Coordonarea cu diferite departamente si parti interesate pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor companiei si atingerea obiectivelor stabilite
- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii eficiente cu clientii, furnizorii si alte organizatii relevante
- Asigurarea respectarii reglementarilor si normelor relevante aplicabile companiei.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat intr-un domeniu relevant pentru postul respectiv
- Experienta anterioara adecvata in domeniul administrativ si managerial
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide in domeniul afacerilor si al finantelor, inclusiv a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director Societate Comerciala. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112004 - director societate comerciala