.

Cod COR expert botanist


Cod COR expert botanist

Cod COR: expert botanist

Cod COR: 213106 - expert botanist


Meseria de expert botanist face parte din grupa de baza: 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati.

Istoria meseriei de expert botanist

Expertul botanic este un profesionist care se specializeaza in studierea plantelor si a mediului lor natural. Acest domeniu de cercetare se bazeaza pe o intelegere profunda a biologiei plantelor si a modului in care acestea interactioneaza cu mediul lor. Expertul botanic poate fi angajat de guvern, organizatii non-guvernamentale sau companii private pentru a ajuta la conservarea si protejarea mediului. Istoria meseriei de expert botanist se intinde inapoi in timpul Greciei Antice, cand filosofii si naturalistii au inceput sa studieze plantele si sa le clasifice. in secolul al XVIII-lea, botanica a devenit o disciplina stiintifica distincta, iar expertul botanic a devenit un profesionist recunoscut. in secolul al XIX-lea, cercetarile botanice au devenit mai sofisticate, iar expertul botanic a devenit un profesionist mai specializat. in prezent, expertul botanic este un profesionist care se specializeaza in studierea plantelor si a mediului lor natural si care poate fi angajat de guvern, organizatii non-guvernamentale sau companii private pentru a ajuta la conservarea si protejarea mediului.

Model fisa de post: expert botanist

Fisa de post pentru meseria de expert botanist


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: expert botanist, cod COR 213106


Grupa de baza: 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

Titlul postului: Expert Botanist

Scopul postului: Expertul Botanist are responsabilitatea de a furniza expertiza de inalta calitate in domeniul botanicii si ecologiei, de a elabora si implementa politici, programe si planuri de management in domeniul conservarii mediului si de a asigura ca activitatile de conservare a plantelor si a mediului sunt conform cu reglementarile legale.

Responsabilitati:

Elaborarea si implementarea de politici, programe si planuri de management in domeniul botanicii si ecologiei;
Furnizarea de expertiza specializata in probleme legate de conservarea mediului si de plante;
Monitorizarea si evaluarea impactului asupra mediului al activitatilor umane si furnizarea de recomandari pentru minimizarea acestui impact;
Participarea la proiecte de cercetare, monitorizare si evaluare in domeniul botanicii si ecologiei;
Asigurarea actualizarii si mentinerii bazei de date privind speciile de plante, habitatul, distributia si statutul lor de conservare;
Furnizarea de asistenta tehnica si consultanta specializata in probleme de botanica si ecologie, inclusiv identificarea speciilor, evaluarea impactului asupra mediului si proiectarea de programe de reabilitare si restaurare;
Pregatirea si prezentarea de rapoarte si prezentari pe teme specifice din domeniul botanicii si ecologiei.
Cerinte:

Diploma de licenta sau masterat in botanica, ecologie sau o disciplina similara;
Experienta relevanta de cel putin 5 ani in domeniul botanicii si ecologiei, cu o experienta semnificativa in elaborarea si implementarea de politici, programe si planuri de management;
Cunostinte avansate de botanica si ecologie, cu accent pe cunoasterea speciilor de plante, habitatul, distributia si statutul lor de conservare;
Experienta in utilizarea si analiza datelor de cercetare;
Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa;
Capacitatea de a face fata termenelor limita stranse si de a prioritiza sarcinile in functie de importanta;
Atentie la detalii si precizie in lucrul cu datele;
Cunostinte avansate de reglementarile de mediu si de protectie a plantelor;
Experienta in gestionarea de proiecte si in coordonarea si conducerea de echipe.
Expertul Botanist trebuie sa aiba o intelegere profunda a botanicii si a ecologiei, precum si a reglementarilor de mediu si de conservare a plantelor. Trebuie sa aiba experienta in elaborarea si implementarea de politici, programe si planuri de management, sa fie capabil sa furnizeze expertiza specializata in probleme de conservare a mediului si de plante si sa participe la proiecte de cercetare si monitorizare in domeniul botanicii

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 21

  Subgrupa Majora 21

  Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

  Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

 • 213

  Grupa Minora 213

  Specialisti in stiintele vietii

  Specialistii in stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul inconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a imbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului inconjurator.

 • COR

  Grupa de baza 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

  Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.

 • COD

  COD COR 213106 - expert botanist