.

Cod COR grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)


Cod COR grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)

Cod COR: grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)

Cod COR: 121910 - grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)


Meseria de grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete) face parte din grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare.

Istoria meseriei de grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)

Grefier-sef de sectie este o profesie veche, care dateaza din secolul al XVIII-lea. Acest post a fost creat pentru a asigura o buna administrare a justitiei si a ajuta la pastrarea documentelor si a informatiilor legale. Grefierii-sefi de sectie sunt responsabili pentru pregatirea dosarelor si a documentelor legale, precum si pentru asigurarea ca toate procedurile legale sunt respectate. De asemenea, ei sunt responsabili pentru pastrarea documentelor si a informatiilor legale si pentru asigurarea ca toate procedurile legale sunt respectate. Grefierii-sefi de sectie sunt, de asemenea, responsabili pentru asigurarea ca toate informatiile sunt corecte si complete si ca toate documentele sunt inregistrate corect. Acestia sunt, de asemenea, responsabili pentru asigurarea ca toate informatiile sunt pastrate confidential si ca toate documentele sunt pastrate in siguranta.

Model fisa de post: grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)

Fisa de post pentru meseria de grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete), cod COR 121910


Grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

Iata o posibila fisa de post pentru un Grefier-sef de Sectie:

## Titlu post: Grefier-sef de Sectie (Curte de Apel, Tribunal, Parchet)

## Scopul postului:

Grefierul-sef de Sectie are responsabilitatea de a coordona si de a gestiona toate aspectele legate de activitatile specifice de arhivare si inregistrare a documentelor si de a asista judecatorii si procurorii in activitatea lor in cadrul sectiei respective a curtii de apel, a tribunalului sau a parchetului. Acesta trebuie sa asigure ca toate documentele sunt inregistrate si arhivate in conformitate cu politicile, reglementarile si obiectivele organizatiei si ca activitatea judecatorilor si procurorilor se desfasoara intr-un mod eficient.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si gestionarea activitatilor si resurselor specifice serviciului de arhivare si inregistrare documente;
- Asistenta judecatorilor si procurorilor in activitatea lor, inclusiv in pregatirea dosarelor si inregistrarea actelor judiciare;
- Asigurarea conformitatii cu normele si reglementarile legale referitoare la inregistrarea si arhivarea documentelor;
- Planificarea si implementarea strategiilor si planurilor de actiune ale serviciului de arhivare si inregistrare documente, in linie cu obiectivele organizatiei;
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor interne pentru serviciul de arhivare si inregistrare documente;
- Monitorizarea si evaluarea performantei serviciului de arhivare si inregistrare documente si a angajatilor, si dezvoltarea de solutii pentru imbunatatirea performantei si a calitatii serviciilor;
- Colaborarea cu alte departamente si echipe pentru a asigura eficienta si coerenta operationala in cadrul organizatiei in domeniul arhivarii si inregistrarii documentelor.

## Cerinte:

- Studii superioare in drept sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 5 ani de experienta intr-un rol similar, cu experienta in coordonarea si gestionarea serviciilor de arhivare si inregistrare documente in cadrul unei sectii a curtii de apel, a tribunalului sau a parchetului;
- Cunostinte solide in domeniul dreptului si de inregistrare, cu abilitatea de a identifica si de a implementa solutii adecvate pentru imbunatatirea performantei si a calitatii serviciilor;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva membrii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitati excelente de comunicare si relationare interdepartamentala, cu abilitatea de a lucra eficient intr-un mediu de echipa;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si de conformitate in domeniul arhivarii si inregistrarii documentelor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Grefier-sef de Sectie la curtea de apel, tribunal sau parchet, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

  Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati in grupele de baza anterioare din grupa minora 121 - Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.

 • COD

  COD COR 121910 - grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)