.

Cod COR inspector de specialitate biolog


Cod COR inspector de specialitate biolog

Cod COR: inspector de specialitate biolog

Cod COR: 213103 - inspector de specialitate biolog


Meseria de inspector de specialitate biolog face parte din grupa de baza: 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati.

Istoria meseriei de inspector de specialitate biolog

Inspectorii de specialitate biologi sunt profesionisti care au fost angajati de catre guvernul federal, stat sau local pentru a monitoriza si a evalua activitatile care au legatura cu mediul si sanatatea publica. Acest domeniu a inceput sa se dezvolte in anii 1950, cand guvernele au inceput sa se concentreze pe protejarea mediului si a sanatatii publice. Inspectorii de specialitate biologi au fost angajati pentru a monitoriza si a evalua activitatile care afecteaza mediul si sanatatea publica, cum ar fi deseurile industriale, poluarea aerului si apelor, si alte activitati care pot afecta sanatatea publica. Inspectorii de specialitate biologi au fost, de asemenea, angajati pentru a ajuta la dezvoltarea si implementarea de politici si programe de mediu si sanatate publica. Acest domeniu a evoluat in timp, iar inspectorii de specialitate biologi sunt acum responsabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatilor care afecteaza mediul si sanatatea publica, precum si pentru a ajuta la dezvoltarea si implementarea de politici si programe de mediu si sanatate publica.

Model fisa de post: inspector de specialitate biolog

Fisa de post pentru meseria de inspector de specialitate biolog


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: inspector de specialitate biolog, cod COR 213103


Grupa de baza: 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

Titlul postului: Inspector de Specialitate Biolog

Scopul postului: Inspectorul de Specialitate Biolog are responsabilitatea de a asigura respectarea reglementarilor si standardelor de mediu in domeniul biologiei si ecologiei, precum si de a furniza consultanta specializata si orientare in problemele legate de acestea.

Responsabilitati:

Verificarea conformitatii cu reglementarile si standardelor de mediu in domeniul biologiei si ecologiei, prin inspectarea si evaluarea activitatilor si operatiunilor care pot afecta mediul;
Furnizarea de consultanta specializata si orientare in probleme biologice si de conservare a mediului, cum ar fi planificarea si gestionarea resurselor naturale, protectia si conservarea speciilor de plante si animale, evaluarea impactului asupra mediului si proiectarea de programe de reabilitare si restaurare;
Efectuarea de investigatii si analize in domeniul biologiei si ecologiei si prezentarea recomandarilor de imbunatatire a proceselor si procedurilor;
Participarea la elaborarea de standarde, norme si reglementari in domeniul biologiei si ecologiei;
Furnizarea de feedback si rapoarte managerilor si altor departamente despre reglementarile de mediu si problemele biologice si de conservare a mediului;
Participarea la procesul de elaborare a planurilor de management pentru zonele naturale protejate si administrarea acestora.
Cerinte:

Diploma de licenta sau masterat in biologie, ecologie, conservarea mediului sau o disciplina similara;
Cunostinte avansate in domeniul biologiei, ecologiei si conservarii mediului;
Experienta relevanta de lucru in domeniul biologiei, ecologiei si conservarii mediului sau in inspectia de mediu;
Cunostinte solide de legislatie si de reglementarile in domeniul biologiei, ecologiei si conservarii mediului;
Capacitatea de a efectua investigatii si de a interpreta datele;
Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa;
Capacitatea de a face fata termenelor limita stranse si de a prioritiza sarcinile in functie de importanta;
Atentie la detalii si precizie in lucrul cu datele.
Inspectorul de Specialitate Biolog trebuie sa aiba o intelegere clara a principiilor si metodelor de cercetare biologica si de conservare a mediului, precum si a legislatiei si reglementarilor aplicabile. Trebuie sa aiba abilitati excelente de comunicare pentru a comunica eficient cu alte departamente, manageri si publicul larg. Inspectorul de Specialitate Biolog trebuie sa aiba o atitudine responsabila, de integritate si etica profesionala, pentru a asigura conformitatea cu reglementarile de mediu si protejarea mediului.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 21

  Subgrupa Majora 21

  Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

  Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

 • 213

  Grupa Minora 213

  Specialisti in stiintele vietii

  Specialistii in stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul inconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a imbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului inconjurator.

 • COR

  Grupa de baza 2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

  Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.

 • COD

  COD COR 213103 - inspector de specialitate biolog