.

Cod COR inspector general scolar


Cod COR inspector general scolar

Cod COR: inspector general scolar

Cod COR: 112006 - inspector general scolar


Meseria de inspector general scolar face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de inspector general scolar

Inspectoratul General Scolar (IGS) a fost fondat in anul 1872, in Romania, ca parte a Ministerului Educatiei si Cercetarii. Inspectorii generali scolari au fost responsabili pentru inspectarea si monitorizarea tuturor aspectelor legate de educatie, inclusiv a calitatii invatamantului, a programelor si a materialelor didactice. Inspectorii generali scolari au fost, de asemenea, responsabili pentru aplicarea legilor si regulilor educatiei si pentru a asigura respectarea standardelor de calitate. In prezent, Inspectoratul General Scolar este responsabil pentru inspectarea si monitorizarea tuturor aspectelor legate de educatie, inclusiv a calitatii invatamantului, a programelor si a materialelor didactice, precum si pentru aplicarea legilor si regulilor educatiei si pentru a asigura respectarea standardelor de calitate.

Model fisa de post: inspector general scolar

Fisa de post pentru meseria de inspector general scolar


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: inspector general scolar, cod COR 112006


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Inspector General scolar:

Titlu post: Inspector General scolar

Descrierea postului:

Inspectorul General scolar are responsabilitatea de a monitoriza si evalua calitatea educatiei la nivelul unei regiuni sau judet, cu scopul de a asigura respectarea standardelor si reglementarilor aplicabile in sistemul educational. Inspectorul General scolar trebuie sa asigure dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor adecvate pentru a imbunatati calitatea educatiei si a promova performanta scolara.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Monitorizarea si evaluarea calitatii educatiei la nivelul unei regiuni sau judet
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor pentru a imbunatati calitatea educatiei si a promova performanta scolara
- Evaluarea si supervizarea implementarii planurilor de dezvoltare institutionala ale unitatilor de invatamant preuniversitar din regiunea sau judetul respectiv
- Asigurarea formarii profesionale adecvate a personalului didactic si dezvoltarea si implementarea programelor de dezvoltare profesionala si continua
- Monitorizarea respectarii reglementarilor si standardelor aplicabile in sistemul educational si raportarea acestora catre autoritatile competente
- Identificarea celor mai bune practici si promovarea acestora la nivelul regiunii sau judetului
- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii eficiente cu autoritatile locale si cu alte organizatii relevante
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de monitorizare si evaluare a calitatii educatiei.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat in domeniul educatiei sau un domeniu relevant pentru postul respectiv
- Experienta anterioara adecvata in domeniul educatiei si al managementului educational
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului didactic, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide in domeniul educatiei, inclusiv a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Inspector General scolar. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112006 - inspector general scolar