.

Cod COR inspector scolar general adjunct


Cod COR inspector scolar general adjunct

Cod COR: inspector scolar general adjunct

Cod COR: 112034 - inspector scolar general adjunct


Meseria de inspector scolar general adjunct face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de inspector scolar general adjunct

Inspectorul scolar general adjunct este o pozitie de conducere in cadrul sistemului educational. Acesta este responsabil pentru asigurarea calitatii educatiei si a standardelor de invatamant in intregul sistem. Inspectorul scolar general adjunct este responsabil pentru monitorizarea si evaluarea programelor si activitatilor educationale, precum si pentru asigurarea conformitatii cu standardele si reglementarile nationale si internationale. De asemenea, acesta poate fi responsabil pentru implementarea politicilor educationale si pentru asigurarea unui mediu de invatare adecvat. Inspectorul scolar general adjunct poate fi, de asemenea, responsabil pentru coordonarea si supervizarea personalului educational si pentru asigurarea unui nivel adecvat de resurse si servicii educationale. Istoria meseriei de inspector scolar general adjunct se intinde inapoi la inceputul secolului al XX-lea, cand s-au creat primele pozitii de inspector scolar. Aceste pozitii au fost create pentru a asigura calitatea educatiei si a standardelor de invatamant in intregul sistem. De-a lungul anilor, rolul inspectorului scolar general adjunct s-a schimbat si s-a extins, astfel incat acesta sa poata asigura un nivel adecvat de calitate si standarde in intregul sistem educational.

Model fisa de post: inspector scolar general adjunct

Fisa de post pentru meseria de inspector scolar general adjunct


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: inspector scolar general adjunct, cod COR 112034


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru un Inspector scolar General Adjunct:

## Titlu post: Inspector scolar General Adjunct

## Scopul postului:

Inspectorul scolar General Adjunct are responsabilitatea de a sprijini Inspectorul scolar General in coordonarea si supravegherea activitatilor de management si de dezvoltare a curriculum-ului intr-un judet sau intr-o regiune. El/ea ar trebui sa aiba o buna intelegere a proceselor educationale, a legislatiei si sa poata coordona eficient echipele educationale.

## Responsabilitati:

- Sprijinirea Inspectorului scolar General in dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor educationale la nivel de judet sau regiune;
- Coordonarea si supervizarea activitatilor administrative si de management ale unitatilor de invatamant din judet sau regiune;
- Supervizarea implementarii curriculum-ului, a programelor educationale si a evaluarii performantelor elevilor;
- Monitorizarea si evaluarea performantelor scolilor si a elevilor, si elaborarea de rapoarte relevante;
- Identificarea si dezvoltarea de proiecte educationale si de cercetare in domeniul educatiei, pentru a sprijini dezvoltarea sistemului de invatamant;
- Asigurarea unei bune comunicari si relationari cu scolile, cu profesorii si cu alte parti interesate in domeniul educatiei;
- Asigurarea respectarii legilor si reglementarilor in vigoare in domeniul educatiei.

## Cerinte:

- Studii superioare in domeniul educatiei, cu un masterat/doctorat reprezentand un avantaj;
- Cel putin 10 ani de experienta in domeniul educatiei, cu cel putin 5 ani intr-un rol similar de conducere/subordine in managementul educational;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei educationale, cu capacitatea de a motiva profesorii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Abilitati excelente de comunicare, negociere si relationare interdepartamentala in domeniul educatiei;
- Orientare spre rezultate, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor in domeniul educatiei;
- Cunostinte temeinice de afaceri, inclusiv in domeniul financiar, contabil si juridic in educatie;
- Abilitatea de a gandi si de a actiona in mod creativ si inovator, cu o viziune clara asupra dezvoltarii sistemului de invatamant in judetul/regiunea respectiva.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Inspector scolar General Adjunct, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de judet sau regiune si de specificul sistemului de invatamant. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112034 - inspector scolar general adjunct