.

Cod COR interpret de limbaj mimico-gestual


Cod COR interpret de limbaj mimico-gestual

Cod COR: interpret de limbaj mimico-gestual

Cod COR: 516913 - interpret de limbaj mimico-gestual


Meseria de interpret de limbaj mimico-gestual face parte din grupa de baza: 5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare.

Istoria meseriei de interpret de limbaj mimico-gestual

Interpretul de limbaj mimico-gestual (LMG) este o profesie relativ noua, care a luat nastere in anii '90. Aceasta meserie se bazeaza pe comunicarea non-verbala si se adreseaza persoanelor cu deficiente de auz. Interpretii de LMG sunt instruiti sa interpreteze si sa transmita mesaje verbale si non-verbale prin intermediul limbajului mimico-gestual. Acestia sunt antrenati sa foloseasca limbajul mimico-gestual pentru a comunica cu persoanele care nu pot auzi sau intelege limba vorbita. Interpretii de LMG sunt de asemenea instruiti sa foloseasca tehnici de comunicare non-verbala, cum ar fi semnele de mana, gesturi faciale si corpului, precum si alte forme de comunicare non-verbala. Acestia sunt de asemenea instruiti sa foloseasca tehnici de comunicare verbala, cum ar fi lipirea de buze, articularea si intonatia. Interpretii de LMG sunt de asemenea instruiti sa foloseasca tehnici de comunicare verbala si non-verbala pentru a ajuta persoanele cu deficiente de auz sa se conecteze cu ceilalti.

Model fisa de post: interpret de limbaj mimico-gestual

Fisa de post pentru meseria de interpret de limbaj mimico-gestual


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: interpret de limbaj mimico-gestual , cod COR 516913


Grupa de baza: 5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare

I. IDENTIFICAREA POSTULUI

Titlu: Interpret de limbaj mimico-gestual

Departament: Servicii sociale

II. SCOPUL POSTULUI

Interpretul de limbaj mimico-gestual are rolul de a oferi servicii de interpretare pentru persoanele cu dizabilitati care folosesc limbajul mimico-gestual. Acesta trebuie sa traduca si sa interpreteze limbajul mimico-gestual al persoanelor cu dizabilitati si sa le ofere suportul necesar pentru a se exprima si a se face intelesi.

III. RESPONSABILITatI sI ATRIBUItII

- Traducerea si interpretarea limbajului mimico-gestual al persoanelor cu dizabilitati;

- Facilitarea comunicarii intre persoanele cu dizabilitati si ceilalti;

- Oferirea de suport persoanelor cu dizabilitati pentru a se exprima si a se face intelesi;

- Participarea la intalniri si evenimente pentru a oferi suport persoanelor cu dizabilitati;

- Colaborarea cu alte departamente pentru a oferi servicii de interpretare;

- Monitorizarea si evaluarea progresului persoanelor cu dizabilitati;

- Participarea la programe de formare si dezvoltare profesionala.

IV. CALIFICaRI sI ABILITatI

- Cunostinte solide despre limbajul mim

 • 5

  Grupa Majora 5

  Lucratori in domeniul serviciilor

  Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si in piete.

 • 51

  Subgrupa Majora 51

  Lucratori in domeniul serviciilor personale

  Lucratorii in servicii personale furnizeaza servicii personale legate de calatorii, gospodarie, furnizarea de alimente, ingrijirea personala si a copiilor.

 • 516

  Grupa Minora 516

  Alti lucratori in domeniul serviciilor personale

  Alti lucratori in domeniul serviciilor personale descriu trecutul si prevad (prezic) evenimente viitoare din viata persoanelor, ofera companie si alte servicii personale, ingrijesc si dreseaza animalele, furnizeaza servicii de imbalsamare si funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

 • COR

  Grupa de baza 5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare

  Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii din domeniul serviciilor personale neclasificati in alta parte in subgrupa majora 51 - Lucratori in domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizeaza servicii si companie ca parteneri de dans, escorte si animatoarele din cluburi de noapte sunt inclusi aici.

 • COD

  COD COR 516913 - interpret de limbaj mimico-gestual