.

Cod COR manager informatii pentru afaceri


Cod COR manager informatii pentru afaceri

Cod COR: manager informatii pentru afaceri

Cod COR: 121308 - manager informatii pentru afaceri


Meseria de manager informatii pentru afaceri face parte din grupa de baza: 1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii.

Istoria meseriei de manager informatii pentru afaceri

Istoria meseriei de manager informatii pentru afaceri se remarca prin evolutia rapida a tehnologiei si a informatiilor. Incepand cu anii '90, managerii informatii pentru afaceri au devenit din ce in ce mai importanti in lumea afacerilor. Acestia au fost responsabili pentru colectarea, analizarea si prezentarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor strategice. In prezent, managerii informatii pentru afaceri sunt responsabili pentru colectarea, analizarea si prezentarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor strategice, precum si pentru implementarea si monitorizarea proceselor de afaceri. Acestia sunt responsabili de asigurarea unei baze de date adecvate si de asigurarea unei comunicari eficiente intre departamentele companiei. De asemenea, acestia sunt responsabili de asigurarea unei baze de date adecvate si de asigurarea unei comunicari eficiente intre departamentele companiei.

Model fisa de post: manager informatii pentru afaceri

Fisa de post pentru meseria de manager informatii pentru afaceri


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: manager informatii pentru afaceri, cod COR 121308


Grupa de baza: 1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii

Iata o posibila fisa de post pentru un Manager Informatii pentru Afaceri:

## Titlu post: Manager Informatii pentru Afaceri

## Scopul postului:

Managerul Informatii pentru Afaceri are responsabilitatea de a coordona si de a gestiona toate aspectele legate de procesarea si utilizarea informatiilor in organizatie. Acesta trebuie sa asigure ca toate operatiunile informationale sunt efectuate in conformitate cu politicile si reglementarile aplicabile si ca datele sunt utilizate intr-un mod eficient si eficace.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si gestionarea operatiunilor de prelucrare si utilizare a datelor in cadrul organizatiei;
- Planificarea si implementarea strategiilor de utilizare a informatiilor pentru a asigura eficienta informationala;
- Monitorizarea si evaluarea calitatii si integritatii datelor si dezvoltarea de solutii pentru imbunatatirea proceselor informationale;
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor de gestionare a informatiilor;
- Colaborarea cu echipele tehnice si cu alte departamente pentru a asigura conformitatea cu politicile si reglementarile aplicabile;
- Promovarea unei culturi a utilizarii informatiilor, prin furnizarea de instruire si consultanta interna privind standardele de utilizare a datelor.

## Cerinte:

- Studii superioare in domeniul informatiilor pentru afaceri, management sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 5 ani de experienta intr-un rol similar, cu cel putin 2-3 ani intr-un rol de conducere sau de management;
- Cunostinte solide in domeniul prelucrarii si utilizarii datelor, cu abilitatea de a identifica solutii pentru imbunatatirea proceselor informationale;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva membrii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitati excelente de comunicare si relationare interdepartamentala, cu abilitatea de a lucra eficient intr-un mediu de echipa;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si de conformitate in domeniul prelucrarii datelor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Manager Informatii pentru Afaceri, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii

  Conducatorii in domeniul politicilor si al planificarii organizeaza, conduc, planifica si coordoneaza activitatile de consultanta/consiliere politica si planificare strategica in cadrul Guvernului sau pentru organizatii nonguvernamentale si agentii din sectorul privat ori gestioneaza activitatile intreprinderilor care furnizeaza servicii de politica si planificare strategica.

 • COD

  COD COR 121308 - manager informatii pentru afaceri