.

Cod COR medic (farmacist) director adjunct


Cod COR medic (farmacist) director adjunct

Cod COR: medic (farmacist) director adjunct

Cod COR: 112010 - medic (farmacist) director adjunct


Meseria de medic (farmacist) director adjunct face parte din grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati.

Istoria meseriei de medic (farmacist) director adjunct

Medicii farmacisti directori adjuncti sunt profesionisti medicali care lucreaza in cadrul unui sistem de sanatate si au responsabilitati manageriale si de cercetare. Acestia sunt responsabili pentru a asigura ca farmaciile si alte servicii medicale sunt functionale si eficiente. Istoria meseriei de medic farmacist director adjunct se intinde inapoi la inceputul secolului al XIX-lea, cand farmacistii au inceput sa se specializeze in medicina si sa ofere servicii medicale. In anii 1950, farmacistii au inceput sa se specializeze in managementul farmaciilor si sa ofere servicii medicale mai specializate. In prezent, medicii farmacisti directori adjuncti sunt responsabili pentru a asigura ca farmaciile si alte servicii medicale sunt functionale si eficiente, precum si pentru a oferi consiliere si informatii medicale pacientilor.

Model fisa de post: medic (farmacist) director adjunct

Fisa de post pentru meseria de medic (farmacist) director adjunct


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: medic (farmacist) director adjunct, cod COR 112010


Grupa de baza: 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Iata o posibila fisa de post pentru Director Medical (Farmacist) Adjunct:

Titlu post: Director Medical (Farmacist) Adjunct

Descrierea postului:

Directorul Medical (Farmacist) Adjunct are responsabilitatea de a asista Directorul Medical (Farmacist) in coordonarea si gestionarea activitatilor medicale sau farmaceutice ale unei organizatii, cu scopul de a asigura o ingrijire medicala sau farmaceutica adecvata si de a imbunatati calitatea si eficienta serviciilor. Directorul Medical (Farmacist) Adjunct trebuie sa asigure dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor adecvate pentru a imbunatati ingrijirea medicala sau farmaceutica si a promova sanatatea publica.

Responsabilitatile si indatoririle:

- Asistarea Directorului Medical (Farmacist) in coordonarea si supervizarea activitatilor medicale sau farmaceutice ale organizatiei
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor pentru a imbunatati ingrijirea medicala sau farmaceutica si a promova sanatatea publica
- Asigurarea formarii profesionale adecvate a personalului medical sau farmaceutic si dezvoltarea si implementarea programelor de dezvoltare profesionala si continua
- Monitorizarea respectarii reglementarilor si standardelor aplicabile in domeniul medical sau farmaceutic si raportarea acestora catre autoritatile competente
- Identificarea si evaluarea oportunitatilor de imbunatatire a ingrijirii medicale sau farmaceutice si dezvoltarea planurilor si strategiilor adecvate pentru a capitaliza pe acestea
- Coordonarea cu diferite departamente si parti interesate pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor medicale sau farmaceutice si atingerea obiectivelor stabilite
- Dezvoltarea si mentinerea unor relatii eficiente cu clientii, partenerii si alte organizatii relevante
- Asigurarea respectarii standardelor de etica si integritate in cadrul activitatii de coordonare si supervizare a activitatilor medicale sau farmaceutice.

Cerinte:

- Diploma de licenta si/sau masterat in medicina, farmacie sau un domeniu relevant pentru postul respectiv
- Experienta anterioara adecvata in domeniul medical sau farmaceutic, cu o experienta semnificativa in conducerea si coordonarea proiectelor sau programelor de ingrijire medicala sau farmaceutica
- Abilitati excelente de comunicare si de conducere a personalului, precum si de gestionare a situatiilor de conflict
- Cunostinte solide in domeniul medical sau farmaceutic, inclusiv a reglementarilor si standardelor aplicabile
- Capacitatea de a lua decizii strategice si de a gandi critic si creativ
- Abilitati excelente de planificare si organizare, cu o atentie deosebita la detaliu
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu diferite parti interesate la nivel local si regional
- Cunostinte solide de utilizare a computerului, a programelor de procesare a textului si a bazelor de date
- Etica profesionala si integritate impecabila.

Aceasta este doar o schita generala de fisa de post pentru Director Medical (Farmacist) Adjunct. Detaliile exacte pot varia in functie de cerintele si conditiile specifice pentru fiecare pozitie in parte.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 11

  Subgrupa Majora 11

  Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

 • 112

  Grupa Minora 112

  inalti conducatori ai administratiei publice

  inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

 • COR

  Grupa de baza 112 Directori generali, directori executivi si asimilati

  Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi si asimilati Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

 • COD

  COD COR 112010 - medic (farmacist) director adjunct