.

Cod COR ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)


Cod COR ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)

Cod COR: ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)

Cod COR: 241239 - ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)


Meseria de ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO) face parte din grupa de baza: 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor.

Istoria meseriei de ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)

Meseria de Ofiter Securitatea Informatiei (Security Officer - SO) a aparut in anii '90, odata cu aparitia tehnologiei informationale si a cresterii numarului de amenintari informatice. SO este responsabil pentru implementarea si mentinerea unor politici si proceduri de securitate informatica, pentru a proteja datele si informatiile companiei. Acesta trebuie sa monitorizeze si sa evalueze constant sistemele de securitate, sa identifice vulnerabilitatile si sa ia masuri pentru a le remedia. De asemenea, SO trebuie sa se asigure ca toti angajatii sunt instruiti in ceea ce priveste politicile de securitate si sa monitorizeze activitatea lor pentru a preveni orice incidente de securitate. SO trebuie sa fie la curent cu cele mai noi tehnologii si amenintari informatice, pentru a putea lua masurile necesare pentru a proteja compania.

Model fisa de post: ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)

Fisa de post pentru meseria de ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO), cod COR 241239


Grupa de baza: 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor

Fisa de post pentru meseria de Ofiter Securitatea Informatiei (Security Officer - SO) include urmatoarele informatii:

1. Scopul postului: Asigurarea securitatii informatiei si a sistemelor informatice ale companiei.

2. Responsabilitati:

- Identificarea si evaluarea riscurilor de securitate a informatiei si a sistemelor informatice ale companiei.
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor de securitate a informatiei.
- Monitorizarea si raportarea incidentelor de securitate a informatiei.
- Asigurarea conformitatii cu reglementarile si standardele de securitate a informatiei.
- Colaborarea cu departamentele IT si cu alte departamente ale companiei pentru a asigura securitatea informatiei si a sistemelor informatice.
- Realizarea de audituri de securitate a informatiei si a sistemelor informatice.
- Dezvoltarea si implementarea planurilor de continuitate a afacerii si a recuperarii de dezastre.
- Asigurarea formarii si constientizarii angajatilor cu privire la securitatea informatiei si a sistemelor informatice.

3. Cerinte:

- Studii superioare in domeniul IT sau al securitatii informatiei.
- Experienta relevanta in domeniul securitatii informatiei.
- Cunostinte solide despre standardele si reglementarile de securitate a informatiei.
- Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa.
- Capacitatea de a identifica si evalua riscurile de securitate a informatiei si a sistemelor informatice.
- Capacitatea de a dezvolta si implementa politici si proceduri de securitate a informatiei.
- Capacitatea de a monitoriza si raporta incidentele de securitate a informatiei.
- Capacitatea de a realiza audituri de securitate a informatiei si a sistemelor informatice.
- Capacitatea de a dezvolta si implementa planuri de continuitate a afacerii si a recuperarii de dezastre.

4. Conditii de munca:

- Program de lucru normal, de luni pana vineri.
- Posibilitatea de a lucra in conditii de stres si presiune.
- Posibilitatea de a lucra in afara programului normal de lucru, in cazul unor incidente de securitate a informatiei.
- Posibilitatea de a calatori in interes de serviciu.

5. Beneficii:

- Salariu atractiv si pachet de beneficii.
- Posibilitatea de a lucra intr-un mediu dinamic si inovativ.
- Posibilitatea de a invata si de a se dezvolta profesional.
- Posibilitatea de a contribui la securitatea informatiei si a sistemelor informatice ale companiei.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 24

  Subgrupa Majora 24

  Specialisti in domeniul administrativ-comercial

  Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

 • 241

  Grupa Minora 241

  Specialisti in domeniul finantelor

  Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

 • COR

  Grupa de baza 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor

  Specialistii consultanti din domeniul financiar si al investitiilor dezvolta planuri financiare pentru persoane fizice si organizatii, investesc si administreaza fonduri in numele acestora.

 • COD

  COD COR 241239 - ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)