.

Cod COR operator extractie gaze


Cod COR operator extractie gaze

Cod COR: operator extractie gaze

Cod COR: 811305 - operator extractie gaze


Meseria de operator extractie gaze face parte din grupa de baza: 8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului.

Istoria meseriei de operator extractie gaze

Operatorii de extragere a gazelor sunt persoane care lucreaza in industria petrolului si a gazelor naturale. Acestea sunt responsabili pentru extragerea si prelucrarea gazelor naturale si a produselor petroliere din subsolul pamantului. Meseria de operator extractie gaze a existat de mai mult de 100 de ani, incepand cu descoperirea petrolului si a gazelor naturale in secolul al XIX-lea. Acestea au fost folosite in mod activ in industria petrolului si a gazelor naturale, in special in secolul al XX-lea, cand tehnologia a evoluat si a devenit mai avansata. Operatorii de extragere a gazelor sunt responsabili pentru extragerea si prelucrarea gazelor naturale si a produselor petroliere din subsolul pamantului. Acestea sunt responsabile pentru monitorizarea si controlul proceselor de extragere si prelucrare a gazelor naturale si a produselor petroliere, precum si pentru asigurarea sigurantei si a calitatii produselor.

Model fisa de post: operator extractie gaze

Fisa de post pentru meseria de operator extractie gaze


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: operator extractie gaze, cod COR 811305


Grupa de baza: 8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

FISA DE POST

Titlu post: Operator Extractie Gaze

Descrierea postului:

Operatorul Extractie Gaze este responsabil pentru monitorizarea si controlul proceselor de extractie a gazelor din subsolul terenurilor si pentru asigurarea unei functionari optime a echipamentelor si instalatiilor.

Responsabilitati:

- Monitorizarea si controlul proceselor de extractie a gazelor din subsolul terenurilor;

- Asigurarea unei functionari optime a echipamentelor si instalatiilor;

- Monitorizarea si controlul parametrilor de presiune, temperatura si debit;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de umiditate din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de oxigen din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de hidrocarburi din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze toxice din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze inflamabile din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze nocive din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze radioactive din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze acide din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze alcaline din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze corrosive din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze iritante din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze toxice din subsol;

- Monitorizarea si controlul nivelului de gaze nocive din subsol;

- Monitorizarea

 • 8

  Grupa Majora 8

  Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente

  Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente, conform specificatiilor si procedurilor precizate. Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

 • 81

  Subgrupa Majora 81

  Operatori la masini si instalatii

  Operatorii la masini si instalatii actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si intelegerea masinilor si echipamentelor industriale care sunt actionate si supravegheate. Abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta inovatiilor tehnologice este adesea necesara.

 • 811

  Grupa Minora 811

  Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor

  Operatorii la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor actioneaza si supravegheaza instalatiile si masinile (utilajele) care extrag roci si minereuri din pamant, prelucreaza minereurile si piatra, foreaza puturi, fabrica si finiseaza produse din ciment si piatra.

 • COR

  Grupa de baza 8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

  Operatorii la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului se ocupa cu reglarea, asamblarea si actionarea utilajelor (instalatiilor) de foraj si a echipamentelor similare pentru saparea puturilor, extragerea minereurilor, lichidelor si gazelor sau pentru diverse alte scopuri.

 • COD

  COD COR 811305 - operator extractie gaze