.

Cod COR operator retele de telecomunicatii


Cod COR operator retele de telecomunicatii

Cod COR: operator retele de telecomunicatii

Cod COR: 352211 - operator retele de telecomunicatii


Meseria de operator retele de telecomunicatii face parte din grupa de baza: 3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii.

Istoria meseriei de operator retele de telecomunicatii

Operatorii de retele de telecomunicatii sunt persoane care asigura functionarea corecta a retelelor de telecomunicatii. Acestia sunt responsabili pentru instalarea, configurarea, mentinerea si monitorizarea retelelor de telecomunicatii. Meseria de operator de retele de telecomunicatii a luat nastere in anii 1950, cand au fost dezvoltate primele retele de telecomunicatii. Acestia au fost responsabili pentru instalarea si intretinerea cablurilor si a echipamentelor necesare pentru a asigura functionarea retelelor. Cu trecerea timpului, tehnologia s-a dezvoltat si au aparut noi echipamente si tehnologii care au necesitat noi abilitati si cunostinte din partea operatorilor de retele de telecomunicatii. Astazi, operatorii de retele de telecomunicatii sunt responsabili pentru instalarea, configurarea, mentinerea si monitorizarea retelelor de telecomunicatii, precum si pentru asigurarea securitatii acestora.

Model fisa de post: operator retele de telecomunicatii

Fisa de post pentru meseria de operator retele de telecomunicatii


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: operator retele de telecomunicatii, cod COR 352211


Grupa de baza: 3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii

Fisa de post pentru meseria de operator retele de telecomunicatii:

1. Descrierea postului:
Operatorul de retele de telecomunicatii este responsabil pentru monitorizarea si mentinerea functionala a retelelor de telecomunicatii, inclusiv a echipamentelor si a infrastructurii asociate. Acesta trebuie sa asigure functionarea optima a retelelor, sa identifice si sa remedieze problemele tehnice si sa ofere suport tehnic clientilor.

2. Responsabilitati principale:
- Monitorizarea si mentinerea functionala a retelelor de telecomunicatii
- Identificarea si remedierea problemelor tehnice
- Asigurarea functionarii optime a echipamentelor si a infrastructurii asociate
- Furnizarea de suport tehnic clientilor
- Realizarea de teste si depanari la nivelul retelei
- Documentarea activitatilor si a problemelor intampinate
- Colaborarea cu echipa de suport tehnic pentru a asigura functionarea optima a retelelor

3. Cerinte de calificare:
- Studii superioare in domeniul telecomunicatiilor sau experienta relevanta in domeniu
- Cunostinte solide de retele de telecomunicatii si de echipamente asociate
- Abilitati de comunicare si de lucru in echipa
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a gestiona mai multe sarcini simultan
- Capacitatea de a identifica si de a rezolva probleme tehnice
- Cunostinte de limba engleza

4. Competente cheie:
- Abilitati tehnice solide
- Capacitatea de a lucra in echipa
- Abilitati de comunicare si de relationare cu clientii
- Capacitatea de a identifica si de rezolva probleme tehnice
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a gestiona mai multe sarcini simultan

5. Conditii de munca:
- Program de lucru flexibil, inclusiv ore suplimentare si de lucru in weekend
- Posibilitatea de a lucra in ture
- Posibilitatea de a lucra in conditii de stres si presiune
- Posibilitatea de a lucra in conditii de mediu dificile, cum ar fi inaltimi si spatii inguste
- Posibilitatea de a calatori in interes de serviciu

Aceasta fisa de post pentru meseria de operator retele de telecomunicatii poate fi adaptata in functie de nevoile si cerintele specifice ale companiei.

 • 3

  Grupa Majora 3

  Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

  Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

 • 35

  Subgrupa Majora 35

  Tehnicieni in informatica si comunicatii

  Tehnicienii in informatica si comunicatii furnizeaza sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor informatice, sistemelor si retelelor de comunicatii si indeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicatii, difuzarea de imagini si sunet, precum si alte tipuri de semnale de telecomunicatii (terestre, marine sau aeriene).

 • 352

  Grupa Minora 352

  Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii

  Tehnicienii din domeniul telecomunicatiilor, al radiodifuziunii si televiziunii controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii.

 • COR

  Grupa de baza 3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii

  Tehnicienii in transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii, din posta si transporturi.

 • COD

  COD COR 352211 - operator retele de telecomunicatii