.

Cod COR procuror sef birou/serviciu


Cod COR procuror sef birou/serviciu

Cod COR: procuror sef birou/serviciu

Cod COR: 121905 - procuror sef birou/serviciu


Meseria de procuror sef birou/serviciu face parte din grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare.

Istoria meseriei de procuror sef birou/serviciu

Istoria meseriei de procuror sef birou/serviciu se intinde inapoi in timp, inainte de aparitia sistemului de justitie modern. in trecut, procurorii sef erau responsabili pentru aplicarea legii si a dreptatii in comunitatile lor. Acest lucru a insemnat ca ei trebuiau sa investigheze infractiunile, sa adune dovezi si sa prezinte cazurile in fata tribunalului. in prezent, procurorii sef birou/serviciu sunt responsabili pentru coordonarea si gestionarea activitatilor de procuratura, inclusiv investigarea infractiunilor, prezentarea cazurilor in fata tribunalului si asigurarea respectarii legii. Ei sunt, de asemenea, responsabili pentru asigurarea unei justitii echitabile si pentru a se asigura ca toti cei implicati in procesul de justitie sunt tratati corect.

Model fisa de post: procuror sef birou/serviciu

Fisa de post pentru meseria de procuror sef birou/serviciu


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: procuror sef birou/serviciu, cod COR 121905


Grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

Iata o posibila fisa de post pentru un Procuror sef Birou/Serviciu:

## Titlu post: Procuror sef Birou/Serviciu

## Scopul postului:

Procurorul sef Birou/Serviciu are responsabilitatea de a coordona si de a gestiona toate aspectele legate de activitatile de investigatie si procesare a cazurilor penale specifice biroului/serviciului in organizatie. Acesta trebuie sa asigure ca toate activitatile biroului/serviciului sunt efectuate in conformitate cu politicile, reglementarile si obiectivele organizatiei.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si gestionarea activitatilor si resurselor specifice biroului/serviciului, pentru a asigura indeplinirea obiectivelor organizatiei in domeniul procesual penal;
- Planificarea si implementarea strategiilor si planurilor de actiune ale biroului/serviciului, in linie cu obiectivele organizatiei;
- Monitorizarea si evaluarea performantei biroului/serviciului si a angajatilor, si dezvoltarea de solutii pentru imbunatatirea performantei si a calitatii activitatii procesuale;
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor interne pentru birou/serviciu;
- Colaborarea cu alte departamente si echipe pentru a asigura eficienta si coerenta operationala in cadrul organizatiei in domeniul procesual penal;
- Promovarea unei culturi de performanta si imbunatatire continua, prin furnizarea de instruire si consultanta interna privind standardele si procedurile biroului/serviciului.

## Cerinte:

- Licenta in drept si autorizare de la Baroul Avocatilor;
- Experienta profesionala de cel putin 10 ani in practica procesului penal, din care cel putin 3 ani intr-un rol de conducere sau de management in cadrul unei unitati de parchet;
- Cunostinte avansate in procedura penala si in legislatia penala si procesuala, cu abilitatea de a identifica si de a implementa solutii adecvate pentru imbunatatirea performantei si a calitatii activitatii procesuale;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva membrii si de a gestiona cu succes o echipa de procurori si alte cadre din domeniul juridic;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitati excelente de comunicare si relationare interdepartamentala, cu abilitatea de a lucra eficient intr-un mediu de echipa;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si de conformitate in domeniul procesului penal.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un Procuror sef Birou/Serviciu, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

  Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati in grupele de baza anterioare din grupa minora 121 - Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.

 • COD

  COD COR 121905 - procuror sef birou/serviciu