.

Cod COR referent de specialitate matematician


Cod COR referent de specialitate matematician

Cod COR: referent de specialitate matematician

Cod COR: 212004 - referent de specialitate matematician


Meseria de referent de specialitate matematician face parte din grupa de baza: 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni.

Istoria meseriei de referent de specialitate matematician

Meseria de referent de specialitate matematician a existat de-a lungul istoriei, in special in cadrul universitatilor si al altor institutii de invatamant superior. Acest post a fost ocupat de matematicieni cu experienta si cunostinte profunde in domeniul lor, care au fost responsabili de pregatirea si predarea materialelor de studiu, precum si de asistarea studentilor in intelegerea si aplicarea conceptelor matematice. De-a lungul anilor, aceasta meserie a evoluat, devenind mai specializata si mai complexa, in special in domeniul tehnologiei informatiei si al calculatoarelor. Astazi, referentul de specialitate matematician este responsabil de pregatirea si predarea materialelor de studiu, precum si de asistarea studentilor in intelegerea si aplicarea conceptelor matematice. De asemenea, acest post implica si dezvoltarea de programe informatice si aplicatii software, precum si dezvoltarea de metode si tehnici de predare a materiei.

Model fisa de post: referent de specialitate matematician

Fisa de post pentru meseria de referent de specialitate matematician


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: referent de specialitate matematician, cod COR 212004


Grupa de baza: 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni

Titlul postului: Referent de specialitate matematician

Scopul postului: Asigurarea suportului tehnic si administrativ pentru activitatile din domeniul matematicii, inclusiv cercetare, dezvoltare si aplicare.

Responsabilitati:

Furnizarea de suport tehnic si administrativ pentru cercetatorii si specialistii in matematica in ceea ce priveste analiza datelor si dezvoltarea modelelor matematice.
Coordonarea proiectelor de cercetare si dezvoltare care implica cunostinte matematice, inclusiv planificarea, monitorizarea si raportarea progresului acestora.
Pregatirea si prezentarea de rapoarte si prezentari despre proiectele de cercetare si dezvoltare din domeniul matematicii.
Colaborarea cu alte departamente si organizatii pentru a dezvolta solutii matematice si pentru a identifica si analiza problemele matematice existente in diferite domenii.
Gestionarea si actualizarea bazei de date si a documentelor de cercetare si dezvoltare in domeniul matematicii.
Asigurarea conformitatii cu normele si reglementarile in vigoare in domeniul matematicii.
Furnizarea de asistenta tehnica clientilor interni si externi cu privire la probleme matematice.
Participarea la dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniul matematicii.
Realizarea de inspectii si verificari la fata locului pentru a se asigura ca standardele si normele sunt respectate.
Cerinte:

Diploma de licenta sau masterat in matematica sau o disciplina similara.
Experienta anterioara in cercetarea, dezvoltarea si aplicarea de modele matematice.
Abilitati excelente de analiza si rezolvare a problemelor matematice complexe.
Cunoasterea standardelor si normelor din domeniul matematicii si experienta in dezvoltarea acestora.
Cunostinte avansate de analiza matematica, algebra liniara, calcul diferential si integral, ecuatii diferentiale si alte subiecte matematice relevante.
Abilitati excelente de comunicare si prezentare, atat in scris, cat si oral, pentru a comunica concluziile inspectiilor si recomandarilor in mod eficient.
Capacitatea de a lucra independent si in echipa pentru a atinge obiectivele proiectelor in termene stranse.
Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini in acelasi timp si de a prioritiza sarcinile in functie de importanta lor.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 21

  Subgrupa Majora 21

  Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

  Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

 • 212

  Grupa Minora 212

  Matematicieni, actuari si statisticieni

  Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si in alte stiinte.

 • COR

  Grupa de baza 2120 Matematicieni, actuari si statisticieni

  Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.

 • COD

  COD COR 212004 - referent de specialitate matematician