.

Cod COR secretar artistic


Cod COR secretar artistic

Cod COR: secretar artistic

Cod COR: 343522 - secretar artistic


Meseria de secretar artistic face parte din grupa de baza: 3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural.

Istoria meseriei de secretar artistic

Secretariatul artistic este o profesie veche, care se remarca prin asistarea si coordonarea activitatilor artistice. Secretarii artistici sunt responsabili pentru organizarea si gestionarea activitatilor artistice, precum si pentru asigurarea unei comunicari eficiente intre artisti si public. De-a lungul istoriei, secretarii artistici au fost responsabili pentru organizarea si coordonarea spectacolelor, concertelor si alte evenimente artistice. Acest lucru a inclus planificarea si gestionarea programelor, rezervarea locatiilor, angajarea personalului si asigurarea unei comunicari eficiente intre artisti si public. in prezent, secretarii artistici sunt responsabili pentru gestionarea si coordonarea activitatilor artistice, precum si pentru asigurarea unei comunicari eficiente intre artisti si public. Acest lucru include planificarea si gestionarea programelor, rezervarea locatiilor, angajarea personalului si asigurarea unei comunicari eficiente intre artisti si public.

Model fisa de post: secretar artistic

Fisa de post pentru meseria de secretar artistic


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: secretar artistic, cod COR 343522


Grupa de baza: 3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

Fisa de post pentru meseria de: Secretar Artistic

Descrierea postului:

Secretarul artistic este responsabil pentru gestionarea si organizarea activitatilor artistice si culturale ale unei organizatii sau institutii. Acesta lucreaza in stransa colaborare cu directorul artistic si cu membrii echipei artistice pentru a asigura buna desfasurare a evenimentelor si a proiectelor artistice.

Responsabilitati:

- Gestionarea si organizarea activitatilor artistice si culturale ale organizatiei
- Planificarea si coordonarea evenimentelor artistice, inclusiv concerte, expozitii, spectacole de teatru si alte evenimente culturale
- Comunicarea cu artistii si cu membrii echipei artistice pentru a asigura buna desfasurare a evenimentelor
- Gestionarea bugetului alocat pentru evenimente si proiecte artistice
- Asigurarea bunei comunicari intre membrii echipei artistice si cu alte departamente ale organizatiei
- Gestionarea si actualizarea bazei de date a artistilor si a altor contacte relevante
- Asigurarea bunei functionari a echipamentelor si a spatiilor destinate evenimentelor artistice
- Asigurarea respectarii termenelor limita pentru proiecte si evenimente artistice
- Participarea la intalniri si sedinte de lucru cu membrii echipei artistice si cu alte departamente ale organizatiei

Cerinte:

- Experienta anterioara in organizarea de evenimente artistice si culturale
- Cunostinte solide in domeniul artei si culturii
- Abilitati excelente de comunicare si de organizare
- Capacitatea de a lucra intr-un mediu dinamic si de a gestiona mai multe proiecte simultan
- Abilitati de lucru in echipa si de colaborare cu membrii echipei artistice si cu alte departamente ale organizatiei
- Cunostinte solide de limba engleza si de utilizare a calculatorului
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita

Educatie:

- Studii superioare in domeniul artei, culturii sau al managementului cultural

Salariu:

- Salariul pentru un secretar artistic variaza in functie de experienta, de dimensiunea organizatiei si de locatie. n general, salariul mediu pentru aceasta pozitie este intre 2000 si 4000 de lei.

 • 3

  Grupa Majora 3

  Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

  Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

 • 34

  Subgrupa Majora 34

  Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural

  Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural indeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

 • 343

  Grupa Minora 343

  Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar

  Alti specialisti din domeniul artistic, cultural si culinar combina aptitudinile creative si cunostintele tehnice si culturale in activitatea de preluare si prelucrare a fotografiilor, proiectarea si executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afisaje) de magazin si interioare de locuinte, pregatirea obiectelor pentru prezentare, intretinerea colectiilor din biblioteci si din galerii, a inregistrarilor si sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea si prezentarea produselor alimentare, acorda sprijin pentru productiile de teatru, film si televiziune, precum si in alte domenii artistice si culturale.

 • COR

  Grupa de baza 3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

  Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile auxiliare artistice si culturale care nu sunt clasificate in alta parte in grupa minora 343 - Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar. De exemplu, cei care ajuta regizorii si actorii cu punerea in scena a productiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificati aici.

 • COD

  COD COR 343522 - secretar artistic