.

Cod COR secretar scoala


Cod COR secretar scoala

Cod COR: secretar scoala

Cod COR: 341903 - secretar scoala


Meseria de secretar scoala face parte din grupa de baza: 3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare.

Istoria meseriei de secretar scoala

Meseria de secretar scoala a existat de-a lungul istoriei, incepand cu secolul al XVIII-lea. In acea perioada, secretarii scolii erau responsabili pentru pastrarea documentelor si a arhivelor scolii, precum si pentru organizarea si gestionarea activitatilor administrative. In secolul al XIX-lea, secretarii scolii au devenit responsabili pentru gestionarea bugetului scolii, precum si pentru organizarea si coordonarea activitatilor educationale. In secolul al XX-lea, secretarii scolii au devenit responsabili pentru gestionarea si organizarea activitatilor administrative si educationale, precum si pentru asigurarea unei comunicari eficiente intre scoala si comunitatea locala. In prezent, secretarii scolii sunt responsabili pentru gestionarea si organizarea activitatilor administrative si educationale, precum si pentru asigurarea unei comunicari eficiente intre scoala si comunitatea locala.

Model fisa de post: secretar scoala

Fisa de post pentru meseria de secretar scoala


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: secretar scoala, cod COR 341903


Grupa de baza: 3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare

Fisa de post pentru meseria de secretar scoala

Titlul postului: Secretar scoala

Departament: Administrativ

Raporteaza catre: Directorul scolii

Scopul postului: Asigurarea functionarii eficiente a biroului secretariatului scolii si a tuturor activitatilor administrative necesare pentru buna functionare a scolii.

Responsabilitati principale:

- Gestionarea si organizarea documentelor si a arhivei scolii
- Asigurarea comunicarii eficiente intre parinti, elevi si personalul scolii
- Intocmirea si gestionarea documentelor administrative, cum ar fi rapoarte, registre, acte aditionale, etc.
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de evidenta a absenteismului elevilor si a notelor acestora
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de programare a examenelor si a altor activitati scolare
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de programare a intalnirilor si a altor activitati administrative
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de gestionare a resurselor materiale ale scolii, cum ar fi echipamentele si materialele didactice
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de gestionare a bugetului scolii si a cheltuielilor administrative
- Asigurarea functionarii eficiente a sistemului de gestionare a personalului scolii, cum ar fi programarea concediilor si a altor activitati administrative

Cerinte:

- Studii superioare finalizate in domeniul administrativ sau experienta relevanta in domeniu
- Cunostinte solide de operare a calculatorului si a programelor de birou, cum ar fi Microsoft Office
- Abilitati excelente de comunicare si relationare cu publicul
- Abilitati excelente de organizare si gestionare a timpului
- Capacitatea de a lucra in echipa si de a colabora cu alti membri ai personalului scolii
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita
- Atentie la detalii si precizie in intocmirea documentelor administrative
- Cunostinte solide de limba romana si de limba engleza

Beneficii:

- Salariu competitiv
- Asigurare medicala privata
- Tichete de masa
- Posibilitatea de a participa la cursuri de formare si dezvoltare profesionala
- Mediu de lucru placut si dinamic

Aceasta fisa de post pentru meseria de secretar scoala poate fi adaptata in functie de nevoile si cerintele specifice ale fiecarei scoli.

 • 3

  Grupa Majora 3

  Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

  Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

 • 34

  Subgrupa Majora 34

  Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural

  Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural indeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

 • 341

  Grupa Minora 341

  Alti specialisti in domeniul juridic si social

  Alti specialisti in domeniul juridic, social si religios ofera servicii tehnice si practice si asigura sprijin in cadrul proceselor juridice si al investigatiilor, in programele sociale si de asistenta comunitara si in activitatile religioase.

 • COR

  Grupa de baza 3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare

  Aceasta grupa de baza contine personal din invatamant neclasificat in alta parte in grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de baza include personalul din invatamant care planifica, pregateste si furnizeaza lectii si ateliere de lucru individuale si de grup pentru nivelul de competenta, interesele si aptitudinile elevilor si consiliaza elevii pentru a-i ajuta sa inteleaga si sa depaseasca probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educatia lor.

 • COD

  COD COR 341903 - secretar scoala