.

Cod COR sef birou resurse umane


Cod COR sef birou resurse umane

Cod COR: sef birou resurse umane

Cod COR: 121209 - sef birou resurse umane


Meseria de sef birou resurse umane face parte din grupa de baza: 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane.

Istoria meseriei de sef birou resurse umane

Meseria de sef birou resurse umane a luat nastere in anii '90, odata cu cresterea numarului de companii si a nevoii de a gestiona angajatii si de a asigura o buna functionare a departamentului de resurse umane. Acest post a devenit din ce in ce mai important in ultimii ani, deoarece sefii biroului de resurse umane sunt responsabili pentru recrutarea, selectarea si angajarea angajatilor, precum si pentru dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor de resurse umane. De asemenea, sefii biroului de resurse umane sunt responsabili pentru gestionarea relatiilor cu angajatii si pentru asigurarea unei bune comunicari intre angajati si management. Acestia sunt, de asemenea, responsabili pentru asigurarea unei bune functionari a departamentului de resurse umane si pentru asigurarea ca angajatii sunt tratati corect si echitabil.

Model fisa de post: sef birou resurse umane

Fisa de post pentru meseria de sef birou resurse umane


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: sef birou resurse umane, cod COR 121209


Grupa de baza: 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane

Iata o posibila fisa de post pentru un sef Birou Resurse Umane:

## Titlu post: sef Birou Resurse Umane

## Scopul postului:

seful Biroului Resurse Umane are responsabilitatea de a coordona si de a supraveghea activitatile de resurse umane ale unei organizatii, de a asigura ca operatiunile sunt in conformitate cu reglementarile aplicabile si cu politicile organizatiei si de a furniza servicii de calitate pentru angajati si management.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si supravegherea activitatilor de resurse umane ale organizatiei si asigurarea conformitatii cu politicile si reglementarile aplicabile in ceea ce priveste resursele umane;
- Identificarea si dezvoltarea de proceduri si procese adecvate de gestionare a resurselor umane, pentru a imbunatati eficienta si eficacitatea organizatiei;
- Furnizarea de informatii relevante, atat catre conducerea organizatiei, cat si catre angajati;
- Coordonarea si supravegherea proceselor de recrutare, de selectare si de formare a angajatilor;
- Coordonarea si supravegherea activitatilor de evaluare a performantei si de dezvoltare a carierei angajatilor;
- Promovarea unui mediu responsabil si etic, prin respectarea standardelor etice si valorilor organizationale ale organizatiei.

## Cerinte:

- Studii superioare in resurse umane, psihologie sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 5 ani de experienta intr-un rol de resurse umane, cu cel putin 3 ani intr-un rol de conducere sau de management;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva angajatii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Abilitati excelente de comunicare, negociere si relationare interdepartamentala in sectorul resurselor umane;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitatea de a gandi si de a actiona in mod creativ si inovator pentru a imbunatati procesele si procedurile organizatiei;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si in ceea ce priveste salarizarea si beneficiile angajatilor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un sef Birou Resurse Umane, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane

  Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COD

  COD COR 121209 - sef birou resurse umane