.

Cod COR sef serviciu


Cod COR sef serviciu

Cod COR: sef serviciu

Cod COR: 121901 - sef serviciu


Meseria de sef serviciu face parte din grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare.

Istoria meseriei de sef serviciu

Meseria de sef serviciu a existat de-a lungul istoriei, incepand cu perioada antica. In acea perioada, sefii serviciilor erau responsabili pentru organizarea si coordonarea activitatilor si operatiunilor unei anumite unitati. Acestia erau responsabili pentru asigurarea unei bune functionari a unitatii si pentru a se asigura ca toate sarcinile sunt indeplinite in mod corespunzator. In Evul Mediu, sefii serviciilor erau responsabili pentru organizarea si coordonarea activitatilor si operatiunilor unei anumite unitati militare. Acestia erau responsabili pentru asigurarea unei bune functionari a unitatii si pentru a se asigura ca toate sarcinile sunt indeplinite in mod corespunzator. In secolul al XIX-lea, sefii serviciilor au devenit responsabili pentru organizarea si coordonarea activitatilor si operatiunilor unei anumite unitati de afaceri. Acestia erau responsabili pentru asigurarea unei bune functionari a unitatii si pentru a se asigura ca toate sarcinile sunt indeplinite in mod corespunzator. In prezent, sefii serviciilor sunt responsabili pentru organizarea si coordonarea activitatilor si operatiunilor unei anumite unitati de afaceri sau organizatii. Acestia sunt responsabili pentru asigurarea unei bune functionari a unitatii si pentru a se asigura ca toate sarcinile sunt indeplinite in mod corespunzator.

Model fisa de post: sef serviciu

Fisa de post pentru meseria de sef serviciu


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: sef serviciu, cod COR 121901


Grupa de baza: 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

Iata o posibila fisa de post pentru un sef Serviciu:

## Titlu post: sef Serviciu

## Scopul postului:

seful Serviciului are responsabilitatea de a coordona si de a gestiona toate aspectele legate de activitatile si rezultatele serviciului in organizatie. Acesta trebuie sa asigure ca serviciul functioneaza eficient si eficace, in conformitate cu politicile, reglementarile si obiectivele organizatiei.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si gestionarea activitatilor si resurselor serviciului, pentru a asigura furnizarea de servicii de calitate si indeplinirea obiectivelor organizatiei;
- Planificarea si implementarea strategiilor si planurilor de actiune ale serviciului, in linie cu obiectivele organizatiei;
- Monitorizarea si evaluarea performantei serviciului si a angajatilor, si dezvoltarea de solutii pentru imbunatatirea performantei si a calitatii serviciilor;
- Dezvoltarea si implementarea politicilor si procedurilor interne pentru serviciu;
- Colaborarea cu alte departamente si echipe pentru a asigura eficienta si coerenta operationala in cadrul organizatiei;
- Promovarea unei culturi de performanta si imbunatatire continua, prin furnizarea de instruire si consultanta interna privind standardele si procedurile serviciului.

## Cerinte:

- Studii superioare in management, afaceri sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 5 ani de experienta intr-un rol similar, cu cel putin 2-3 ani intr-un rol de conducere sau de management;
- Cunostinte solide in domeniul managementului de servicii si al dezvoltarii strategice, cu abilitatea de a identifica si de a implementa solutii adecvate pentru imbunatatirea performantei si a calitatii serviciilor;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva membrii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitati excelente de comunicare si relationare interdepartamentala, cu abilitatea de a lucra eficient intr-un mediu de echipa;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si de conformitate in domeniul serviciilor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un sef Serviciu, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare

  Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati in grupele de baza anterioare din grupa minora 121 - Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.

 • COD

  COD COR 121901 - sef serviciu