.

Cod COR sef serviciu evaluarea resurselor de munca


Cod COR sef serviciu evaluarea resurselor de munca

Cod COR: sef serviciu evaluarea resurselor de munca

Cod COR: 121206 - sef serviciu evaluarea resurselor de munca


Meseria de sef serviciu evaluarea resurselor de munca face parte din grupa de baza: 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane.

Istoria meseriei de sef serviciu evaluarea resurselor de munca

Istoria meseriei de sef serviciu evaluarea resurselor de munca se remarca prin evolutia sa de-a lungul anilor. Aceasta meserie a aparut in anii '50, cand s-a dezvoltat conceptul de evaluare a resurselor umane. In acea perioada, sefii serviciilor de evaluare a resurselor de munca au fost responsabili pentru identificarea si evaluarea aptitudinilor si abilitatilor angajatilor, precum si pentru dezvoltarea programelor de instruire si dezvoltare profesionala. In anii '70, sefii serviciilor de evaluare a resurselor de munca au inceput sa se concentreze pe dezvoltarea de programe de recrutare si selectie, precum si pe dezvoltarea de programe de instruire si dezvoltare profesionala. In anii '80, sefii serviciilor de evaluare a resurselor de munca au inceput sa se concentreze pe dezvoltarea de programe de management al performantei si dezvoltarea de programe de instruire si dezvoltare profesionala. In prezent, sefii serviciilor de evaluare a resurselor de munca sunt responsabili pentru identificarea si evaluarea aptitudinilor si abilitatilor angajatilor, precum si pentru dezvoltarea programelor de recrutare si selectie, de management al performantei si de instruire si dezvoltare profesionala.

Model fisa de post: sef serviciu evaluarea resurselor de munca

Fisa de post pentru meseria de sef serviciu evaluarea resurselor de munca


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: sef serviciu evaluarea resurselor de munca, cod COR 121206


Grupa de baza: 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane

Iata o posibila fisa de post pentru un sef Serviciu Evaluarea Resurselor de Munca:

## Titlu post: sef Serviciu Evaluarea Resurselor de Munca

## Scopul postului:

seful Serviciului Evaluarea Resurselor de Munca are responsabilitatea de a coordona si de a supraveghea activitatile de evaluare si dezvoltare a resurselor de munca ale unei organizatii, de a furniza informatii relevante si de a se asigura ca operatiunile sunt in conformitate cu reglementarile aplicabile si cu politicile organizatiei. Acesta va dezvolta si implementa strategii de evaluare a performantei, va gestiona si coordona activitatile echipei si va fi responsabil de a furniza servicii de calitate pentru angajati si management.

## Responsabilitati:

- Coordonarea si supravegherea activitatilor de evaluare a performantei ale organizatiei si asigurarea conformitatii cu politicile si reglementarile aplicabile in ceea ce priveste evaluarea resurselor de munca;
- Dezvoltarea si implementarea de strategii de evaluare a performantei, in conformitate cu obiectivele organizatiei, pentru a se asigura ca organizatia isi indeplineste obiectivele sale;
- Identificarea si dezvoltarea de proceduri si procese adecvate de gestionare a evaluarii resurselor de munca, pentru a imbunatati eficienta si eficacitatea organizatiei;
- Furnizarea de informatii relevante, atat catre conducerea organizatiei, cat si catre angajati;
- Coordonarea si supravegherea proceselor de dezvoltare a carierei si de formare a angajatilor;
- Promovarea unui mediu responsabil si etic, prin respectarea standardelor etice si valorilor organizationale ale organizatiei.

## Cerinte:

- Studii superioare in resurse umane, psihologie sau intr-un domeniu relevant;
- Cel putin 7 ani de experienta intr-un rol de evaluare a performantei sau intr-un rol de resurse umane, cu cel putin 3-5 ani intr-un rol de conducere sau de management;
- Abilitati excelente de leadership si de creare a echipei, cu capacitatea de a motiva angajatii si de a gestiona cu succes o echipa;
- Abilitati excelente de comunicare, negociere si relationare interdepartamentala in sectorul resurselor umane;
- Orientare spre eficienta si precizie, cu capacitati analitice si de rezolvare a problemelor;
- Abilitatea de a gandi si de a actiona in mod creativ si inovator pentru a imbunatati procesele si procedurile organizatiei;
- Cunostinte solide in domeniul reglementarilor legale si in ceea ce priveste salarizarea si beneficiile angajatilor.

Aceasta este o fisa de post generala pentru un sef Serviciu Evaluarea Resurselor de Munca, iar responsabilitatile si cerintele pot varia in functie de organizatie si de industrie. Este important ca fiecare fisa de post sa fie adaptata la nevoile organizatiei si la cerintele postului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 12

  Subgrupa Majora 12

  Conducatori in domeniul administrativ si comercial

  Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

 • 121

  Grupa Minora 121

  Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

  Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COR

  Grupa de baza 1212 Conducatori in domeniul resurselor umane

  Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.

 • COD

  COD COR 121206 - sef serviciu evaluarea resurselor de munca