.

Cod COR sef trafic auto intern


Cod COR sef trafic auto intern

Cod COR: sef trafic auto intern

Cod COR: 132440 - sef trafic auto intern


Meseria de sef trafic auto intern face parte din grupa de baza: 1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri.

Istoria meseriei de sef trafic auto intern

Sefii traficului auto intern au o istorie relativ scurta, dar importanta. Acestia au fost introdusi in anii '90, in urma cresterii numarului de vehicule pe drumurile publice. Acestia au fost responsabili pentru monitorizarea traficului si asigurarea unei circulatii fluide si in siguranta. Ei au fost responsabili pentru implementarea si monitorizarea regulilor de circulatie, precum si pentru asigurarea unui nivel adecvat de siguranta pe drumurile publice. De asemenea, ei au fost responsabili pentru prevenirea accidentelor si a altor incidente pe drumurile publice. In prezent, sefii traficului auto intern sunt responsabili pentru monitorizarea traficului si asigurarea unei circulatii fluide si in siguranta, precum si pentru implementarea si monitorizarea regulilor de circulatie.

Model fisa de post: sef trafic auto intern

Fisa de post pentru meseria de sef trafic auto intern


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: sef trafic auto intern, cod COR 132440


Grupa de baza: 1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

Fisa postului pentru meseria de sef Trafic Auto Intern ar putea sa includa urmatoarele responsabilitati si sarcini principale:

Responsabilitati:

Planifica, organizeaza si supravegheaza activitatea departamentului de transporturi in ceea ce priveste operatiunile de transport rutier intern.
Asigura respectarea procedurilor interne de transport, precum si a normelor si reglementarilor legale aplicabile in domeniul transporturilor.
Coordonarea activitatii cu ceilalti departamente din cadrul companiei, inclusiv cu departamentul de productie si cu departamentul logistic.
Monitorizeaza activitatea angajatilor din cadrul departamentului de transporturi, acorda instructiuni si supervizeaza activitatea acestora.
Verifica si analizeaza rapoartele de activitate, evidentele si documentatia din cadrul departamentului si intocmeste rapoarte pentru conducerea companiei.
Participa la planificarea bugetului departamentului de transporturi si asigura utilizarea eficienta a resurselor.
Sarcini principale:

Planificarea si organizarea activitatii de transport intern de marfuri in conformitate cu cerintele clientilor si cu termenele stabilite.
Identificarea si selectarea celor mai bune rute de transport in functie de cerintele specifice ale clientilor si de resursele disponibile.
Asigurarea bunei functionari a flotei auto si a echipamentelor din cadrul departamentului de transporturi, inclusiv a intretinerii si reparatiilor necesare.
intocmirea documentelor necesare pentru transportul intern de marfuri, inclusiv a documentelor de transport si a altor documente specifice in conformitate cu legislatia in vigoare.
intretinerea relatiilor cu clientii si furnizorii, asigurarea comunicarii eficiente si a unei bune coordonari a activitatii de transport.
Participarea la procesul de recrutare si selectie a personalului din cadrul departamentului de transporturi, precum si la evaluarea performantelor angajatilor.
Asigurarea respectarii normelor de securitate si sanatate in munca, precum si a altor proceduri interne de lucru.
Acestea sunt doar cateva exemple de responsabilitati si sarcini care ar putea fi incluse in fisa postului pentru sef trafic auto intern. Fisa postului trebuie sa fie adaptata la nevoile specifice ale companiei si la cerintele job-ului.

 • 1

  Grupa Majora 1

  Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

  Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

 • 13

  Subgrupa Majora 13

  Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

  Conducatorii de unitati din industrie si servicii planifica, conduc si coordoneaza productia de bunuri si prestarea de servicii specializate profesionale si tehnice, furnizate de catre o intreprindere sau organizatie. Acestia sunt responsabili de operatiunile de fabricare, exploatare miniera, constructii, logistica, operatiunile de tehnologia informatiei si comunicatiilor, de operatiunile pe scara larga in agricultura, silvicultura si piscicultura, precum si pentru furnizarea de servicii privind sanatatea, educatia, actiunea sociala, servicii bancare, de asigurari si alte servicii profesionale si tehnice.

 • 132

  Grupa Minora 132

  Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

  Conducatorii de unitati din industria prelucratoare, industria extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri planifica, organizeaza si coordoneaza operatiunile privind productia, extractia de minerale, constructiile, aprovizionarea, depozitarea si transportul.

 • COR

  Grupa de baza 1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

  Conducatorii de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri si asimilatii acestora planifica, conduc si coordoneaza activitatea de aprovizionare, transport, depozitare si distributie a bunurilor.

 • COD

  COD COR 132440 - sef trafic auto intern