.

Cod COR specialist control risc


Cod COR specialist control risc

Cod COR: specialist control risc

Cod COR: 241216 - specialist control risc


Meseria de specialist control risc face parte din grupa de baza: 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor.

Istoria meseriei de specialist control risc

Specialistul control risc este o profesie relativ noua, care a luat nastere in anii 2000. Acestia sunt responsabili pentru identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor asociate cu activitatile unei organizatii. Ei folosesc metode si tehnici de analiza pentru a evalua riscurile si pentru a identifica solutii de reducere a acestora. De asemenea, ei pot oferi consultanta si asistenta in vederea implementarii unor planuri de gestionare a riscurilor. Acestia sunt, de asemenea, responsabili pentru monitorizarea si raportarea riscurilor si pentru asigurarea conformitatii cu standardele si reglementarile in vigoare. Acestia pot lucra in cadrul unei organizatii sau pot oferi servicii de consultanta externa.

Model fisa de post: specialist control risc

Fisa de post pentru meseria de specialist control risc


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: specialist control risc, cod COR 241216


Grupa de baza: 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor

Fisa de post pentru meseria de Specialist Control Risc

Descrierea postului:

Specialistul Control Risc este responsabil pentru identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor asociate cu activitatile unei organizatii. Acesta lucreaza in stransa colaborare cu departamentele interne si cu alte echipe pentru a dezvolta si implementa politici si proceduri de control al riscurilor.

Responsabilitati:

- Identificarea si evaluarea riscurilor asociate cu activitatile organizatiei
- Dezvoltarea si implementarea politiciilor si procedurilor de control al riscurilor
- Monitorizarea si raportarea riscurilor identificate
- Colaborarea cu departamentele interne si cu alte echipe pentru a dezvolta solutii de gestionare a riscurilor
- Furnizarea de consultanta si suport pentru departamentele interne in ceea ce priveste gestionarea riscurilor
- Participarea la audituri interne si externe pentru a evalua eficacitatea politiciilor si procedurilor de control al riscurilor
- Identificarea si implementarea de masuri de imbunatatire continua a proceselor de control al riscurilor

Cerinte:

- Studii superioare in domeniul financiar, economic sau al managementului
- Experienta relevanta in controlul riscurilor sau in auditul intern
- Cunostinte solide in domeniul controlului riscurilor si al auditului intern
- Abilitati excelente de comunicare si de lucru in echipa
- Capacitatea de a identifica si evalua riscurile si de a dezvolta solutii eficiente de gestionare a acestora
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita
- Cunostinte avansate de limba engleza

Beneficii:

- Pachet salarial atractiv
- Oportunitati de dezvoltare profesionala si de avansare in cariera
- Mediu de lucru dinamic si stimulant
- Beneficii suplimentare, cum ar fi asigurare medicala privata, tichete de masa, abonament la sala de sport etc.

 • 2

  Grupa Majora 2

  Specialisti in diverse domenii de activitate

  Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

 • 24

  Subgrupa Majora 24

  Specialisti in domeniul administrativ-comercial

  Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

 • 241

  Grupa Minora 241

  Specialisti in domeniul finantelor

  Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

 • COR

  Grupa de baza 2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor

  Specialistii consultanti din domeniul financiar si al investitiilor dezvolta planuri financiare pentru persoane fizice si organizatii, investesc si administreaza fonduri in numele acestora.

 • COD

  COD COR 241216 - specialist control risc