.

Cod COR tehnician documentatie studii


Cod COR tehnician documentatie studii

Cod COR: tehnician documentatie studii

Cod COR: 311526 - tehnician documentatie studii


Meseria de tehnician documentatie studii face parte din grupa de baza: 3115 Tehnicieni mecanici.

Istoria meseriei de tehnician documentatie studii

Meseria de tehnician documentatie studii a aparut in anii '90, ca o ramura a serviciilor de documentare. Acestia sunt responsabili pentru colectarea, organizarea si prezentarea informatiilor relevante pentru proiectele de constructii si dezvoltare. Tehnicienii documentatie studii sunt responsabili pentru colectarea si prezentarea informatiilor relevante pentru proiectele de constructii si dezvoltare, precum si pentru pregatirea documentatiei necesare pentru aprobarea proiectelor. Acestia sunt, de asemenea, responsabili pentru monitorizarea si actualizarea documentatiei si pentru asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare. In ultimii ani, tehnicienii documentatie studii au devenit din ce in ce mai importanti, deoarece au devenit responsabili pentru pregatirea documentatiei necesare pentru aprobarea proiectelor si pentru monitorizarea si actualizarea documentatiei.

Model fisa de post: tehnician documentatie studii

Fisa de post pentru meseria de tehnician documentatie studii


Numele și prenumele salariatului:


Denumirea postului: tehnician documentatie studii, cod COR 311526


Grupa de baza: 3115 Tehnicieni mecanici

FISA DE POST

Denumirea postului: Tehnician documentatie studii

Departamentul: Documentare

Subordonat: Managerul departamentului

Responsabilitati principale:

- Colectarea si prelucrarea datelor necesare pentru realizarea documentatiei de studii;

- Intocmirea documentatiei de studii si a rapoartelor aferente;

- Monitorizarea si actualizarea documentatiei de studii;

- Asigurarea calitatii documentatiei de studii;

- Participarea la intalniri si discutii cu partenerii externi;

- Intocmirea documentelor necesare pentru proiectele in curs;

- Asigurarea respectarii termenelor limita pentru documentatia de studii;

- Participarea la intalnirile de lucru si la discutiile cu partenerii externi;

- Intocmirea rapoartelor si a documentelor necesare pentru proiectele in curs;

- Asigurarea calitatii documentatiei de studii;

- Monitorizarea si actualizarea documentatiei de studii;

- Intocmirea rapoartelor si a documentelor necesare pentru proiectele in curs.

Competente:

- Cunostinte solide de documentare si prelucrare a datelor;

- Abilitati de comunicare si lucru in echipa;

- Abilitati de organizare si planificare;

- Abilitati de utilizare a calculatorului si a programelor specifice;

- Abilitati de redactare si prezentare a documentatiei;

- Abilitati de analiza si sinteza.

Cerinte:

- Studii superioare in domeniul documentarii;

- Experienta anterioara in domeniul documentarii;

 • 3

  Grupa Majora 3

  Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic

  Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

 • 31

  Subgrupa Majora 31

  Specialisti asimilati in stiinta si inginerie

  Specialistii asimilati in stiinta si inginerie indeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare si metodele operationale in domeniul stiintei si ingineriei. Acestia supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si operationale ale activitatii de minerit, industriei prelucratoare, constructiilor si alte operatiuni de inginerie, precum si exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave si nave.

 • 311

  Grupa Minora 311

  Tehnicieni in stiinte ingineresti

  Tehnicienii in stiintele ingineresti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare si la aplicarea practica a conceptelor, principiilor si metodelor operationale, in special a stiintelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienta economica a proceselor de productie.

 • COR

  Grupa de baza 3115 Tehnicieni mecanici

  Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice si in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea masinilor, componentelor si echipamentului mecanic.

 • COD

  COD COR 311526 - tehnician documentatie studii